ZonMw – Doelmatigheidsonderzoek Stimuleringssubsidieronde 1

comparing two methods

Bij doelmatigheidsonderzoek gaat het erom te bepalen welke behandelmethoden de beste resultaten opleveren en tegen welke kosten. Dit wordt veelal gedaan door twee methoden met elkaar te vergelijken. Het streven is kwalitatief goede, betaalbare zorg.

De stimuleringssubsidie is onderdeel van het ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek 2022-2026 en is expliciet gericht op het bewerkstelligen van effectievere en duurzamere samenwerking tussen relevante stakeholders in doelmatigheidsonderzoek naar niet-farmacotherapeutische interventies. Hieronder vallen alle diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten binnen de gezondheidszorg.

Deze eerste ronde financiert het bewerkstelligen of versterken van een samenwerkingsverband tussen stakeholders om een doelmatigheidsonderzoek op te zetten en uiteindelijk een volledige subsidieaanvraag in te dienen. Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn het schrijven van een projectidee en het organiseren van bijeenkomsten. Het totale budget bedraagt €290.000. De deadline is 29 september 2020, 14.00 uur.

Voorwaarden

De acties uitgevoerd binnen deze stimuleringssubsidie moeten ten goede komen aan een van de volgende doelen:

  • Het indienen van een volledige subsidieaanvraag voor Voorbereidende studies ronde 1 – opent November 2020
  • Het opstellen van een project idee en/of uitgewerkte aanvraag voor de Open ronde 2023 – opent in het voorjaar van 2021 en sluit in September 2021.

Wie kan aanvragen?

  • Hoofdaanvrager werkzaam bij een Europese onderzoeksorganisatie.

Wat kan worden vergoed?

  • €10.000 per voorstel

Toetsing

Beoordelingscriteria zijn:

  • Noodzaak voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie
  • Onderwerp dient aan te sluiten bij het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026
  • Kwaliteit van het samenwerkingsverband en bijdrage van de stimuleringssubsidie hieraan
  • Activiteiten: Plan van aanpak
  • Eindproduct: Concreet eindproduct dient één van de bovenstaande aanvragen te zijn
  • Haalbaarheid: Realistische tijdsplanning

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook