Innovatieve technieken

Behalve dat we onze activiteiten toespitsen op specifieke sectoren, werken we ook mee aan sectoroverschrijdende projecten op het gebied van innovatieve technieken en producttechnologie.

Thema’s binnen innovatieve technieken

 • Inspectietechnieken
 • Laboratoriumanalysetechnieken
 • Sensortechnieken
 • Aardobservatietechnieken
 • Modelleringstechnieken
 • Besturingstechnieken
 • Productietechnologie
 • Robottechnologie
 • Transporttechnieken
 • Verkeersbeheersingstechnieken
 • ICT-technieken (big data, algoritmen, virtual reality, model based control, beveiliging)

Relevante subsidieregelingen

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook | Google+