Energiesystemen en duurzame energie

subsidie energiesystemen en duurzame energie

Zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid hebben scherpe doelen gesteld om de hoeveelheid broeikasgassen sterk terug te dringen. Aan de ene kant moet dit worden bereikt door energie te besparen. Daarnaast wordt ingezet op hernieuwbare en duurzame energieproductie, bijvoorbeeld uit biomassa, wind- en zonne-energie.

E+M subsidieadviseurs is op beide terreinen actief. We hebben een uitgebreid trackrecord als het gaat om energieprojecten die leiden tot een directe besparing of het winnen van energie, bijvoorbeeld uit afvalwater en afvalwaterslib. Daarnaast ondersteunen we technologiebedrijven met energie-innovaties op het gebied van het opwekken (met een focus op wind- en getijde-energie), distributie (Smart grids) en opslag van hernieuwbare energie (geothermie, Solar fuels).

Thema’s in energie

De belangrijkste thema’s binnen de energiesector zijn:

 • Hernieuwbare en duurzame energie (bio, wind, zon)
 • CO2-afvang (Carbon Capture and Storage/Utilization)
 • Energiebesparing
 • Decentrale duurzame energie en Smart grids
 • Smart Cities / Urban energy.

Relevante subsidieregelingen

Topsector Energieregelingen: vanuit de Topsector Energie wordt periodiek een breed aanbod aan subsidieregelingen gepubliceerd:

 • DEI (Demonstratie Energie Innovatie): Investering in de eerste praktijktoepassing van Nederlandse energie-innovaties
 • Hernieuwbare energieprojecten: Research, development en demonstratie van hernieuwbare en duurzame energietechnologieën
 • Urban Energy: Ontwikkeling zonnestroomtechnologie, compacte conversie en opslag van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en -diensten en flexibele energie-infrastructuur
 • Biobased Economy en Groen Gas: Omzetting van biomassa naar eindproducten
 • Waterstof: Schaalbare innovaties voor de betrouwbare productie van waterstof tegen een lage prijs
 • CCUS: Verbeterde Carbon Capture and Utilisation: barrières wegnemen, energie-efficiëntie verhogen, hergebruik bevorderen
 • Energiebesparing industrie: Early adopter projecten en Joint-industry projects gericht op nieuwe technologieën om energie te besparen in de industrie
 • LNG: Wegnemen van belemmeringen voor de grootschalige introductie van LNG als brandstof, kostenbesparing van de LNG-keten en bevorderen van maatschappelijke acceptatie
 • Systeemintegratie: Ontwikkeling van een flexibel energiesysteem
 • Systeemintegratie op de Noordzee: Synergie in de activiteiten voor windenergie en gas/oliefaciliteiten op de Noordzee
 • MVI (voorheen: Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij): Niet-technologische innovaties om de transitie naar een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening te faciliteren
 • Wind op zee: Onderzoek en ontwikkeling van offshore windmolens (ondersteuningsconstructies, optimalisatie van de windcentrale, intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet, transport, installatie en logistiek en beheer en onderhoud).

Horizon 2020: Horizon 2020 biedt subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor de energiesector liggen de belangrijkste kansen binnen de werkprogramma’s:

 • Clean, Secure and Efficient Energy (Efficient Energy en Competitive Low-Carbon Energy)
 • Energy-Efficient Buildings
 • Smart, Green and Integrated Transport.

EIA: de Nederlandse overheid stimuleert investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen via de Energie Investeringsaftrek.

SDE: de Nederlandse overheid stimuleert de productie van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook | Google+