ZonMw – Veelbelovende zorg

Medische zorg

Doel

Deze regeling van ZonMw in samenwerking met het Zorginstituut is bedoeld om de opname van veelbelovende medische zorg in de basisverzekering te versnellen. Binnen dit programma kan een tijdelijke financiering van maximaal 6 jaar voor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van nieuwe zorg worden gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden geëvalueerd door het Zorginstituut om te bepalen of de zorg tot het basispakket gaat behoren.

Criteria

 • Het ontbreken van gedegen onderzoek is de enige reden waarom de zorg nog niet uit het basispakket wordt vergoed
 • Veiligheid en werkzaamheid moeten aangetoond zijn
 • (Gezondheids)risico’s voor de patiënt moeten aanvaardbaar zijn
 • Het project kan zonder subsidie niet worden uitgevoerd (er is sprake van marktfalen)

Wie mag indienen

 • Hoofdaanvrager: bestuurlijke vertegenwoordiger van een zorgaanbieder
 • Patiëntenverenigingen
 • Eigenaren van de interventie (eventueel)

Wat mag vergoed worden

 • Geneeskundige zorg
 • Hulpmiddelenzorg
 • Off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen

Specificaties

 • 2 rondes per jaar
 • Eerst projectidee (vooraanvraag), dan volledige subsidieaanvraag
 • Onderzoek mag maximaal 6 jaar duren
 • Binnen 5 maanden besluit over honorering
 • €69 miljoen beschikbaar, maximaal €40 miljoen in eerste ronde van kalenderjaar
 • 20% van het aangevraagde subsidiebedrag mag worden gebruikt voor onderzoek, de resterende 80% vergoedt de niet-gedekte zorg

Toetsing

 • Relevantie
 • Kwaliteit

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn