ZonMw – Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)

TZO

Het ZonMW-programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) heeft als doel om topspecialistische zorg te verbeteren en te combineren met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het onderzoek is liefst toegepast en heeft als doel om de zorg en kwaliteit van leven voor patiënten met specifieke aandoeningen te verbeteren.

Specificaties

 • Er zijn twee rondes: een selectie/toelatingsronde, gecontroleerd door het ministerie van VWS, en een subsidieronde voor geselecteerde voorstellen.
 • Patiëntenbelang, -betrokkenheid en -diversiteit is een belangrijke pijler.
 • Onderwijs ten behoeve van het versterken van de topspecialistische zorg is een andere belangrijke pijler.

Budget

 • Looptijd van projecten: 4 jaar.
 • €32 miljoen budget beschikbaar.
 • Programma loopt tot 2023.

Beoordeling

 • Toegevoegde waarde van de Topspecialistische zorg
 • Patiëntbetrokkenheid
 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Hergebruik van onderzoeksdata

Wie kan aanvragen?

 • Alle Nederlandse ziekenhuizen en categorale instellingen die medisch specialistische zorg op hoog niveau leveren, deze willen versterken, maar niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ).

 

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn