ZonMw – Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geneesmiddelen

De regeling Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw is een structureel programma ter optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en geassocieerde zorg. De subsidie is bedoeld voor het opzetten van onderzoek, infrastructuur en kennisbenutting en disseminatie. Samenwerking tussen publieke en private partijen wordt gestimuleerd.

Programma-onderdelen

Het programma kan opgedeeld worden in onderdelen: 

  • Open Rondes
  • Drug Rediscovery: voor de herpositionering van geneesmiddelen
  • Gerichte rondes als Personalised Medicine en STIP ronde
  • Patiëntenregistraties

Binnen de eerste twee categorieën worden met regelmaat specifieke oproepen geplaatst. Zo is op 30 maart jl. Rediscovery Ronde 5 gepubliceerd. Projecten binnen deze call kunnen betrekking hebben op het effectiever inzetten van geneesmiddelen of op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. In deze ronde gaat het specifiek om onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een bestaand geneesmiddel dat niet onder patent is, en mogelijk kan worden gebruikt voor een toepassing waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd. Het kan daarbij gaan om:

  • Preklinische studies
  • Proof of Concept studies; of
  • Klinische validatie studies.

De aanvraag verloopt in twee fases. 

Projectvoorbeeld

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn voor updates!

Dit artikel delen via: LinkedIn