ZonMw – Doelmatigheidsonderzoek

comparing two methods

Bij doelmatigheidsonderzoek gaat erom te bepalen welke behandelmethoden de beste resultaten opleveren en tegen welke kosten. Dit wordt veelal gedaan door twee methoden met elkaar te vergelijken. Het streven is kwalitatief goede, betaalbare zorg.

Het programma Doelmatigheidsonderzoek financiert al sinds 1999 onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden.

Programma 2022-2026

In 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten het programma te verlengen voor de periode 2022-2026. Hiervoor wordt 48,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De kerndoelstelling van het aanstaande programma is maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande kennis te ontwikkelen over de doelmatigheid van innovatieve en bestaande niet-farmaceutische interventies. Om dit te realiseren zijn drie programmadoelen geformuleerd:

 • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante kennis
 • Ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande kennis en snelle uitvoering van studies
 • Ontwikkelde kennis toegankelijk en bruikbaar maken

Subsidievormen

Het programma kent verschillende subsidievormen:

 • Open subsidierondes: studies naar effectiviteit en kosten van interventies.
 • Voorbereidende studies: verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Deze types studie komen in aanmerking:
  • Pilotstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Systematische review
  • Meta-analyse
 • Stimuleringssubsidies: voor het opzetten en/of intensiveren van samenwerkingsverbanden, en voor het inschakelen van aanvullende ondersteuning en expertise.
 • Gerichte subsidierondes: voor actuele en beleidsurgente doelmatigheidsvragen.

Beoordelingscritera

 • Noodzaak voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie
 • Onderwerp dient aan te sluiten bij het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026
 • Kwaliteit van het samenwerkingsverband en bijdrage van de stimuleringssubsidie hieraan
 • Activiteiten: Plan van aanpak
 • Eindproduct: Concreet eindproduct dient één van de bovenstaande aanvragen te zijn
 • Haalbaarheid: Realistische tijdsplanning

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn