ZonMw subsidies

apparatuur

Onderzoeksgroepen aan Nederlandse universiteiten kunnen voor financiering van onderzoek behalve bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ook terecht bij één van haar afgeleiden, zoals ZonMw.

ZonMw stimuleert met behulp van diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de totale innovatiecyclus: van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Doelgroepen  

ZonMw biedt financiering aan onderzoekers die onderzoek doen naar medische en zorginnovaties, van fundamenteel tot praktijkgericht actie-onderzoek bij:

  • Nederlandse universiteiten
  • NWO-erkende onderzoeksinstituten
  • Zorginstellingen
  • Hogescholen
  • Bedrijven

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Financiering voor (wetenschappelijk) onderzoek aangevraagd door individuele onderzoekers of consortia van onderzoekers van universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen.
  • Financiering van praktijkgericht en toegepast onderzoek, uitgevoerd door en/of in samenwerking met zorg- en praktijkinstellingen, vaak in de vorm van consortia.
  • Ondersteuning voor tijdelijke onderzoeksposities, zoals promovendi, AIO’s, PhD studenten en postdocs, verbruiksgoederen, apparatuur en infrastructuur.
  • Private partijen treden in de meeste gevallen op als co-financier, tenzij anders vermeld in de call.

 

Een selectie van belangrijke ZonMw-subsidieregelingen:

Dit artikel delen via: LinkedIn