NWO – Zwaartekracht

Zwaartekracht

Zwaartekracht heeft als doel het samenbrengen van onderzoekers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek uitvoeren. Het kan hierbij gaan om consortia, bestaand uit één of meerdere vakgebieden. Het consortium dient tot de wereldtop te behoren of de potentie hebben om in de toekomst een dergelijke positie te verkrijgen.

Het onderzoeksprogramma waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dient gericht te zijn op vernieuwing. Daarnaast moet het een substantiële bijdrage leveren aan de wereldtop en potentie hebben om wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Bovendien dienen onderzoeksprogramma’s tevens bij te dragen aan de vorming van universitaire zwaartepunten en de realisatie van de Nationale Wetenschapsagenda. Tot slot past NWO voor het Zwaartekrachtprogramma de Impact Outlook benadering toe om de kans op kennisbenutting, en daarmee de kans op maatschappelijke impact, te vergroten.

Het budget voor Zwaartekracht 2023 bedraagt €142,667 miljoen. Zwaartekracht is er voor alle onderzoeksgebieden (geesteswetenschappen en sociale wetenschappen; bèta- en technische wetenschappen; en biomedische en levenswetenschappen). De zevende ronde staat gepland voor 2025/2026.

Voorwaarden

 • Onderzoekers binnen de consortia behoren tot de wereldtop (of hebben de potentie daartoe te gaan behoren).
 • Het beoogde onderzoek is vernieuwend, baanbrekend, en van het hoogste niveau.
 • Het beoogde onderzoek draagt bij aan de Nationale Wetenschapsagenda.
 • Het project kan max. 10 jaar duren (twee termijnen van 5 jaar met tussentijdse evaluatie).
 • De te financieren onderzoekers dienen verbonden te zijn aan één van de volgende kennisinstellingen:
  • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
  • Universitaire medische centra
  • KNAW- en NWO-instituten
  • Nederlands Kanker Instituut
  • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
  • DUBBLE-bundellijn bij de ESRF in Grenoble
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
  • Prinses Máxima Centrum

Wie mag indienen?

 • Colleges van Bestuur van universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Max. vier aanvragen per College van Bestuur.
 • Onderzoekers mogen zich niet voor meer dan één aanvraag aanmelden.
 • Onderzoekers die bijdragen of hebben bijgedragen aan een lopend Zwaartekrachtprogramma mogen geen onderdeel uitmaken van een nieuw consortium. Wel kunnen zij als externe adviseurs optreden, mist dit niet wordt gefinancierd vanuit het programma.

Wat mag vergoed worden?

 • Personeelskosten voor zowel nieuw als bestaand personeel.
 • Kosten voor materiële voorzieningen.
 • Investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten, incl. exploitatiekosten. Dit mag max. 25% van de totale aanvraag bedragen.
 • Managementkosten voor het consortium (voor een periode van max. tien jaar).
 • Max. zes aanvragers (principal investigators) kunnen kosten opvoeren ter vervanging van hun reguliere taken (max. 20% van het gehele salaris). Dit geldt voor de eerste aanvrager + 5 mede-aanvragers. De kosten mogen over de periode van 10 jaar worden verdeeld naar eigen inzicht.
 • Het is niet mogelijk om kosten op te voeren die al (gedeeltelijk) gefinancierd worden door middel van subsidies of cofinanciering.

Toetsing

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op de volgende punten:

 • Kwaliteit van onderzoekers en consortium (30%)
 • Kwaliteit van het voorgestelde wetenschappelijke onderzoeksprogramma (30%)
 • Organisatiestructuur en beleid van het consortium, waaronder ook de budgettering (30%)
 • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (10%)
 • Aansluiting bij de zwaartepunten van de indienende universiteit en bij (routes van) de Nationale Wetenschapsagenda

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn