NWO WOTRO – Urbanising Deltas of the World

Het doel van het programma Urbanising Deltas of the World (UDW) van NWO is om bij te dragen aan de waterveiligheid, voedselzekerheid en de duurzame economische ontwikkeling van verstedelijkende delta’s wereldwijd, door meer effectieve en efficiënte antwoorden te vinden op de uitdagingen en veranderingen in deze gebieden.

Doelgroepen en doelstellingen urbanising Deltas of the world

UDW is interessant voor samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen in Nederland en de doellanden. Inbedding bij stakeholders is van groot belang.

Kennisontwikkeling binnen UDW richt zich op drie gebieden.

 • Het vergroten van fundamentele kennis over complexe deltasystemen, door het ontwikkelen van nieuwe theorieën, computertechnieken en slimme waarnemingsmethoden in data-arme gebieden
 • Het ontwikkelen van nieuwe benaderingen en duurzame technologieën met betrekking tot ruimtelijke planning en design
 • Het bevorderen van delta management, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling door het versterken van instituties 

UDW richt zich op drie focusgebieden:

 • (klimaat)duurzame stedelijke planning en beheer
 • optimalisatie van waterallocatie en -gebruik in delta’s
 • Integraal management van kustzones

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

 • Consortium: Ten minste 1 Nederlandse kennisinstelling en bedrijf, een lokale partij in de water sector en een lokale kennisinstelling.
 • Activiteiten moeten plaats vinden in een van de landen uit de landenlijst.
 • Subsidie: maximaal € 600.000
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Looptijd maximaal 5 jaar
 • Subsidiabele kosten: Vooral loonkosten van tijdelijk onderzoekpersoneel, en daaraan verbonden onderzoekskosten.
 • Type aanvraag: Tender, ranking op een aantal criteria
 • Criteria:
    I. Onderzoek en kennisontwikkeling
    II. Innovatie en & Business development
    III. Duurzame en inclusieve ontwikkeling
 • Doellandenlijst:
  – Bangladesh: incl. Ganges-Brahmaputra-Meghna
  – Benin: inclusief Ouémé, Mono
  – Egypt: Nile
  – Ghana: inclusief Volta
  – Indonesia: inclusief Ciliwung
  – Kenya: inclusief Tana
  – Mali: Niger
  – Mozambique: inclusief. Incomati, Zambezi
  – Vietnam: inclusief Mekong
  – Myanmar: inclusief Irrawaddi
  – Colombia: inclusief Cauca Magdalena
  – South-Africa: inclusief Incomati
 • Eerstvolgende deadline: onbekend.

Enkele projectvoorbeelden van Urbanising Deltas of the World

DELTAP: an integrative approach for smart small-scale piped water supply in the Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta

 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn