NWO – Wetenschappelijke infrastructuur: nationale consortia

Data

NWO-Wetenschappelijke infrastructuur: nationale consortia is een impulsfinanciering voor investeringen in apparatuur en dataverzamelingen die vernieuwende wetenschap mogelijk maakt. Investeringen moeten van (inter)nationaal belang zijn en zorgen voor innovaties en doorbraken van waarde voor wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.

Indien van toepassing dienen aanvragen aansluiting te zoeken bij de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) Groepen. Deze onderzoeksgemeenschappen kunnen Grootschalige WI’s (vanaf €10 miljoen) indienen. Er is geen voorkeur voor aanvragen met aansluiting op de Roadmap GWI. 

Criteria

 • Minimaal €1.000.000 voor sociale en geesteswetenschappen, minimaal €1.500.000 voor alle overige wetenschappen
 • Maximale omvang €10 miljoen
 • De aanvragende instelling moet tenminste 25% van het totale bedrag bijdragen
 • Aanvragen moeten goedgekeurd zijn door het hoogste bestuur van een Nederlandse kennisinstelling
 • Intentieverklaring (open) gevolgd door volledige aanvraag

Wat mag vergoed worden?

 • Kosten voor wetenschappelijke apparatuur en datasets
 • Personeelskosten voor de opzet van de infrastructuur
 • Internationale lidmaatschappen

Voorwaarden

 • Open Access publicaties
 • Verantwoord datamanagement
 • Deponering onderzoeksdata bij Data Archiving and Networked Services (DANS) of in een vergelijkbaar platform zodat het vrij toegankelijk is. Voor genetische data dient het Nagoya protocol gevolgd te worden
 • Ethische toetsing verkregen
 • Wetenschappelijke integriteit volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Toetsing

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Impact
 • Organisatorische en financiële aspecten
 • Technische aspecten

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn