NWO – TTW Perspectief

NWO TTW Perspectief - onderzoeksprojecten

Doel

Een Perspectief aanvraag moet bijdragen aan het creëren van economische kansen (economische impact, bedrijvigheid) binnen de vier maatschappelijke thema’s en de sleuteltechnologieën uit het missiegedreven innovatiebeleid. Deze vier belangrijke thema’s zijn:

  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Gezondheidszorg en zorg
  • Veiligheid

Projecten richten zich op de ontwikkeling van excellente wetenschappelijke kennis, en daaruit nieuwe technologie met concrete toepassingsmogelijkheden en maatschappelijke impact. De focus ligt hierbij op multidisciplinariteit, intensieve en duurzame samenwerking in de keten, en het creëren van internationaal onderscheidene posities voor Nederland. Naast technologieontwikkeling kunnen ook samenhangende activiteiten worden meegenomen in de aanvraag, bijv. sociale, ethische en/of cultuur aspecten.

Consortium

Het consortium van een Perspectiefproject bestaat uit onderzoeksgroepen en “gebruikers”. Gebruikers vertegenwoordigen de valorisatie- en innovatieketen en kunnen de onderzoeksresultaten toepassen. Een gebruikerspartij is (nauw) betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting, maar hoeft geen co-financierder te zijn.

Er moeten ten minste drie Nederlandse kennisinstellingen deelnemen, met een evenwichtige verdeling van activiteiten en aangevraagde subsidie. TO2-instellingen en hogescholen kunnen onderdeel zijn van het consortium en in de ronde 2022/2023 zijn er voor deze partijen extra mogelijkheden om een passende rol te krijgen.

Subsidie en cofinanciering

De maximale hoogte van de NWO bijdrage aan een programma varieert van call tot call, maar ligt in de orde van €1,5 – 5 M. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar. 

De verplichte in cash cofinanciering voor de ronde 2022/2023 is 15%. Daarnaast dient per project minimaal 30% van de totale projectkosten te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (cash en/of in kind bijdragen). Cofinancierders dienen altijd belang te hebben als gebruiker van de kennis en dus als toepasser van de onderzoeksresultaten buiten de wetenschap.

Criteria

Binnen Perspectief weegt de coherentie van de activiteiten zwaarder dan bij andere regelingen. De programmatische meerwaarde moet duidelijk worden aangetoond. Wetenschappelijke kwaliteit (50%) en utilisatie (50%) wegen even zwaar in de beoordeling van het programma-ontwerp (Fase 2) en programmavoorstel (Fase 3).

Deadlines

De deadlines voor de ronde 2023/2024 zijn als volgt:

  • Intentieverklaringen: 10 oktober 2023
  • Vooraanmelding: 14 november 2023
  • Volledige aanvraag: 14 mei 2024

 

Projectvoorbeeld

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn