NWO – TTW Open Technologie Programma (OTP)

Laboratorium - toegepast wetenschappelijk onderzoek mogelijk door NWO-TTW Open Technologie Programma

Doel van het NWO – TTW – OTP programma is het stimuleren van toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek: projecten die excellente wetenschap combineren met concrete toepassingsmogelijkheden van de resultaten. Hierdoor wordt kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers gerealiseerd.

Doelgroep

Consortia van wetenschappelijke onderzoeksgroepen en “gebruikers” (partijen die de resultaten van het onderzoek in de markt zullen zetten of zelf zullen gebruiken). Onderzoekers en gebruikers kunnen zelf afspraken maken over de rechten op gebruik van de resultaten of kunnen hierbij ondersteuning van NWO vragen.

Aanvraag

U kunt aanvrager zijn als:

  • U een gepromoveerd onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit, KNAW- of NWO-instituut, of een door NWO erkende kennisinstelling
  • U een aanstelling hebt voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd

Gebruikers moeten cash en in-kind bijdragen aan het projectbudget. Cofinanciering nu verplicht boven € 600.000,– programmabudget.

Subsidie

Per project kan er maximaal € 850.000,– financiering aangevraagd worden.

Subsidiabele kosten

De subsidie en cash cofinanciering zijn bedoeld voor het dekken van de marginale kosten van de wetenschappelijke onderzoeksgroepen:

  • Aanstelling van tijdelijk personeel
  • Verbruiksgoederen en reiskosten
  • Investeringen

Deadlines

  • Vanaf 1 januari 2022 kunnen weer voorstellen ingediend worden.
  • Budget voor 2022 is € 21 miljoen

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn