NWO – TTW Open Mind

Out-of-the-box denken

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) houdt ieder jaar een competitie voor het uitwerken van een innovatief en creatief “out-of-the-box” idee dat bijdraagt aan het oplossen van een maatschappelijke probleemstelling: Open Mind.

De toekenningen worden bekend gemaakt tijdens het NWO TTW TEKNOWLOGY innovatiefestival. Een competitie die de mogelijkheid biedt om uw baanbrekende idee een steuntje in de rug te geven en bovendien zichtbaar te maken voor een breder publiek.

Doelgroep(en)

De Open Mind competitie is bedoeld voor onderzoekers bij onderzoeksinstituten in alle stadia van hun carrière. De volgende onderzoeksinstituten komen in aanmerking:

 • Nederlandse universiteiten
 • Universitaire medische centra
 • KNAW- en NWO-instituten
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Maxima Centrum

Voorwaarden

 • De projectduur is maximaal 1 jaar.
 • Het idee is innovatief en nog niet eerder onderzocht (niet door de aanvrager, maar ook niet door de onderzoeksgemeenschap in bredere zin).
 • Het idee is onconventioneel.
 • Het idee heeft een technologische component. De technologie wordt ingezet om een maatschappelijke uitdaging op te lossen.

Subsidie

In totaal is er een budget beschikbaar van €350.000. Per aanvraag wordt een vast bedrag van €50.000 gehonoreerd. Dit geld kan besteed worden aan:

 • Loonkosten van tijdelijk aangesteld personeel
 • Research leave voor aanvragers
 • Materialen
 • Buitenlandse reizen

Beoordelingscriteria

Project ideeën worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Originaliteit
 • Kwaliteit van het projectplan
 • Urgentie
 • Potentiële impact

De aanvraag

De aanvraag bestaat uit een projectplan, financiële planning, datamanagement plan en een filmpje waarin de aanvrager zijn/haar idee presenteert. Aanvragers dienen bovendien hun voorstel te pitchen en te bespreken tijdens het TEKNOWLOGY festival indien hun voorstel wordt geselecteerd.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn