NWO – Summit Grant

Matterhorn - top of the mountain

De Summit Grant biedt 10 jaar structurele financiering voor bestaande wetenschappelijke samenwerkingsverbanden, die hebben bewezen van wereldklasse te zijn of hiertoe kunnen behoren. De Summit Grant bevordert baanbrekend onderzoek van uitzonderlijke kwaliteit, waardoor een schaalsprong mogelijk wordt: een significante verschuiving, vooruitgang in of inzicht in bestaande begrippen en methoden, conceptuele kaders, tools of technieken. De grants zijn bedoeld voor de breedte van de wetenschap en uiteenlopende wetenschapsgebieden. Colleges en Raden van Bestuur van universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen elk maximaal twee samenwerkingsverbanden voordragen. Een samenwerkingsverband bestaat uit meer dan vier onderzoekers uit één of meerdere vakgebieden.

Subsidie

Het budget voor de ronde 2022/2023 bedraagt €188 miljoen. Naar verwachting worden 6-7 aanvragen toegewezen, met een omvang tussen €15-40 miljoen. Er kan financiering worden aangevraagd voor financiering van het onderzoeksprogramma of het samenwerkingsverband. Hieronder vallen personeel en materiële voorzieningen, investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten (max. 25%), en managementkosten voor het samenwerkingsverband.

Criteria

De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit van het consortium (vooraanmelding 80%, voledige aanvraag 20%) en onderzoeksprogramma en toekomstvisie (vooraanmelding 20%, volledige aanvraag 80%).

Deadlines

Vooraanmelding: 20 juni 2023
Volledige aanvraag: 23 januari 2024

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn