NWO – Stimuleringssubsidies voor vrouwen in bèta en techniek

beta vakken

Doel

Het aandeel van vrouwen in de bèta en techniek disciplines van universiteiten en hogescholen is in Nederland laag en naarmate de positie hoger is, wordt het aandeel lager. De overheid wil verhoging van het aandeel vrouwen stimuleren. Met deze stimuleringssubsidies voor vrouwen in bèta en techniek wil de overheid de uitstroom verminderen. NWO voert de subsidieregeling uit.

Doelgroep

Gepromoveerde vrouwen die wel uitzicht hebben op vaste of hogere aanstelling (vanaf tenure track) maar tijdelijk geen financiering hebben.

Aanvraag

 • De subsidie kan aangevraagd worden voor een periode van maximaal 18 maanden
 • De subsidie is voor de dekking van salariskosten en materieel. Onder materieel wordt verstaan:
  • Projectgebonden diensten en goederen, zoals verbruiksmaterialen en rekentijd
  • Reis- en verblijfkosten voor congresbezoek, veldwerk en werkbezoeken
  • Uitvoeringskosten (bij voorbeeld voor het zelf organiseren van een symposium)
 • De aanvraag moet bestaan uit een curriculum vitae, een motivering van de noodzaak van de subsidie en een onderzoeksvoorstel voor de te overbruggen periode. Ook moet een inbeddingsgarantie worden meegestuurd van de instelling waar het onderzoek zal worden uitgevoerd.

Subsidie

 • Minimaal € 20.000,- en maximaal € 250.000,-
 • Voor materieel geldt een maximum van € 15.000,-
 • Voor 2021 is een budget van € 4 miljoen beschikbaar

Deadlines

 • Doorlopende indiening van aanvragen is mogelijk tot 31 december 2021

Beoordeling

De beoordelingscriteria zijn:

 • De potentie van het onderzoeksvoorstel
 • De kwaliteit van de onderzoeker

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn