NWO – Open Competitie

Open competitie: filosofie en religie

De Open Competitie is een financieringsinstrument bedoeld voor vrij onderzoek zonder thematische randvoorwaarden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor grootte en indeling van de projecten. Ook kosten voor apparatuur en/of (inter)nationale samenwerking kunnen worden meegenomen. De Open Competitie wordt uitgezet via drie verschillende kanalen:

 • NWO – Exacte en natuurwetenschappen (ENW)
 • NWO – Sociale en geesteswetenschappen (SGW)
 • ZonMw – (Patiëntgerichte) medische wetenschappen

Welk kanaal aansluit bij uw specifieke aanvraag, hangt dus af van uw vakgebied en het onderwerp van uw project. Uiteraard zoeken wij graag mee naar het juiste OC-instrument dat past bij uw projectidee. Hieronder geven wij kort een overzicht van de specificaties voor de (middel)grote instrumenten. Daarnaast hebben zowel ENW en SGW de XS variant (max. €50.000) voor grensverleggende en risicovolle initiatieven, met veel vrijheid voor de vorm van onderzoek en het budget.

Voor alle kanalen geldt dat de aanvraag alleen kan worden gedaan door een onderzoeker die werkzaam is bij een door NWO erkend onderzoeksinstituut of Nederlandse universiteit. Tevens geldt voor alle aanvragen dat deze worden beoordeeld op zowel wetenschappelijke kwaliteit, en wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact. 

NWO – ENW – M

Deze middelgrote subsidie geeft onderzoekers de mogelijkheid om ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek uit te voeren, individueel of in samenwerking. Dit biedt kansen voor onderzoekers om hun carrière verder te ontwikkelen. Daarnaast is er de ENW-M invest-variant, voor grotere investeringen die nodig zijn voor het onderzoek.

Ronde 2022-2023 opent op 8 augustus 2022 en aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De ronde sluit zodra in het vijfde pakket de 72ste aanvraag in behandeling is genomen of uiterlijk op 31 juli 2023.

ENW-M-1

 • Max. €350.000 per project.
 • 1 hoofdaanvrager (geen mede-aanvrager).
 • Financiering betreft:
  • 1 enkele wetenschappelijke positie;
  • Materieel budget;
  • Kleine investeringen (indien relevant); en/of
  • Niet-wetenschappelijke ondersteuning.

ENW-M-2

 • Max. €700.000 per project.
 • 1 hoofdaanvrager + 1 mede-aanvrager met complementaire expertise.
 • Financiering betreft:
  • 2 wetenschappelijke posities;
  • Materieel budget;
  • Kleine investeringen (indien relevant); en/of
  • Niet-wetenschappelijke ondersteuning. 

ENW-M-invest

 • Min. €150.000 en max. €500.000 per project.
 • Financiering betreft een investering.
 • Eigen bijdrage is min. 25% .
 • Extra beoordelingscriterium, inbedding en gebruik van investering, dient beoordeeld te worden als ‘goed’.

NWO – SGW – M

Deze regeling is er voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek binnen de sociale en geesteswetenschappen. De financiering is bedoeld voor ervaren onderzoekers die niet meer voor het Talentprogramma in aanmerking komen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via 8 disciplinaire panels, namelijk:

 • Taalwetenschappen
 • Historische wetenschappen
 • Filosofie en religie
 • Cultuurwetenschappen;
 • Economie en bedrijfskunde
 • Gedrag en onderwijs
 • Recht en bestuur
 • Sociale wetenschappen

Deze regeling is momenteel gesloten.

ZonMw

De ZonMw Open Competitie is er voor innovatief fundamenteel gezondheidsonderzoek, waarbij creatieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen (team science) leidt tot grensverleggende wetenschap. 

De maximaal aan te vragen subsidie is €750.000, daarnaast kan een optionele investeringsmodule (€100.000 – €250.000) worden aangevraagd.
De huidige openstaande Call for Proposals heeft een subsidieplafond van €20 miljoen en de deadline is 7 maart 2023.

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn