NWO – KIC – Praktijkgerichte instrumenten

NWO - KIC - praktijkgerichte instrumenten

Praktijkgerichte instrumenten (KIC 2020-2023)

Er is steeds meer behoefte aan praktijkgerichte kennis en innovaties om actuele maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Regieorgaan SIA, als onderdeel van NWO, wil de potentie van het praktijkgericht onderzoek uitbouwen en professionaliseren. Hiervoor worden de volgende instrumenten ingezet:

SPRONG

SPRONG stimuleert onderzoeksgroepen van hogescholen om binnen acht jaar uit te groeien tot zgn. krachtige SPRONG-groepen. De bestaande onderzoeksgroep omvat ten minste twee hogescholen en sluit aan op één van de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s). De toekomstige krachtige SPRONG-groep zal voldoen aan vijf voorwaarden:

 • herkenbaar en afgebakend onderzoeksprofiel;
 • duurzaam, voldoende omvangrijk en opgebouwd uit een volledig functiehuis;
 • duurzame samenwerkingsverbanden met praktijk en onderwijs;
 • kwalitatief goed onderzoeksproces;
 • impact op de beroepspraktijk, het onderwijs en het onderzoeksdomein.

Het instrument richt zich dus niet direct op het uitvoeren van onderzoek, maar op de randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor (ondersteunend) personeel voor verdere opbouw van de onderzoekscapaciteit, materiaal of activiteiten voor onderzoek, en voor de onderlinge afstemming tussen hogescholen en de verbinding met de diverse regionale en internationale partners.

 

Subsidie en looptijd

 • Financiering voor twee periodes van vier jaar, waarbij per vier jaar minimaal € 600.000 en maximaal € 1 miljoen subsidie beschikbaar is. Het subsidiebesluit omvat in eerste instantie de eerste vier jaren van het traject (fase 1). Bij goed functioneren en voldoende voortgang wordt de subsidie daarna met vier jaar verlengd.
 • Deze regeling is momenteel gesloten.

 

Co-financiering

 • Minimaal 50% van de trajectkosten, verdeeld over praktijkpartners (o.a. beroepspraktijk, mkb, overheden) en hogescholen.
 • Cofinanciering kan zowel in cash als in kind.
 • Loonkosten van praktijkpartners kunnen worden opgevoerd als (in kind) cofinanciering.

KIEM 

De KIEM regeling is een subsidie voor projecten waarbij kennisinstituten samenwerken met mkb-ondernemingen om verkennend onderzoek uit te voeren op het gebied van de duurzame chemie. Om innovatie in het mkb te bevorderen moet er sprake zijn van een vernieuwend samenwerkingsverband, dat leidt tot een innovatief project met voldoende impact. 

 

Subsidie, cofinanciering en looptijd

 • Maximale financiering is € 40.000, met ten minste 25% cofinanciering van mkb.
 • De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden.

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn