NWO – KIC – Langetermijnprogramma’s Strategiegedreven consortia met impact

Lange termijn programma

Deze NWO-regeling is ter ontwikkeling van zogenaamde Lange Termijn Programma’s (LTP) ter versterking van het wetenschappelijk veld in Nederland. Het gaat daarbij om thema’s uit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. Mogelijke thema’s uit de topsectoren zijn Energietransitie & duurzaamheid; Landbouw, water & voedsel; Gezondheid & zorg en Veiligheid. Projecten moeten zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek met een duidelijke maatschappelijke impact.

Voorwaarden

 • LTP’s hebben een looptijd van tien jaar.  
 • Consortia dienen alle relevante partijen uit de innovatieketen te betrekken, zowel financiële als uitvoerende kracht. Interdisciplinariteit is een belangrijke factor.
 • Het is daarbij zaak dat kennis haar weg vindt naar de maatschappij. Daarom is een impactplan een vast onderdeel van de aanvraag.

Wie mag indienen?

De regeling Lange Termijn Programma’s Strategiegedreven consortia met impact kan worden aangevraagd door Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra, evenals KNAW- en NWO-instituten, alsmede de volgende geselecteerde kennisinstellingen:

 • Nederlands Kanker Instituut;
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • DUBBLE-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 
 • Prinses Maxima Centrum.

Een hoofdaanvrager kan een maximum van drie aanvragen indienen. 

Subsidie

 • Subsidie bedraagt €9- 25 miljoen per project en is maximaal 30% van de totale projectbegroting;
 • Verplicht 30% in cash private co-financiering en 10% in-kind en/of cash co-financiering van kennisinstellingen;
 • Totale omvang van projecten bedraagt minimaal €30 miljoen (inclusief de NWO-subsidie).

Deadlines

 • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 15 juni 2023
 • De deadline voor het indienen van de volledige aanvragen is 18 januari 2024.

Toetsing

Voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 

Volg je ons al op LinkedIn?       

Dit artikel delen via: LinkedIn