NWO – Grote onderzoeksfaciliteiten

dataverzamelingen en wetenschappelijk onderzoek

NWO investeert in hoogwaardige apparatuur en dataverzamelingen, om het wetenschappelijk onderzoek in Nederland te ondersteunen en impuls te geven. De internationale positie is daarbij van groot belang. Daarbij kan gedacht worden aan de specifieke apparatuur waar Nederland behoefte aan heeft, maar ook aan het mogelijk maken van toegang tot apparatuur in het buitenland.

Er zijn drie manieren waarop een beroep kan worden gedaan op NWO ter ondersteuning, aanschaf van en toegang tot grote onderzoeksfaciliteiten:

 • NWO instituten: Deze verschaffen toegang voor zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers en ontwikkelen tevens nieuwe instrumenten.
 • Verschillende financieringsinstrumenten voor universiteiten, kennisinstituten en bibliotheken voor de aanschaf van hoogwaardige apparatuur.
 • Nationale strategievorming uitgezet door de Permanente nationale commissie.

NWO

Stichting Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) beheert negen nationale onderzoeksinstituten op diverse onderzoeksgebieden: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. NWO-instituten realiseren kennis en oplossingen met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

NWO financieringsinstrumenten voor grote onderzoeksfaciliteiten:

 • Integrated Ocean Discovery Programme (IODP)
 • Rekentijd nationale computer systemen

NWO financieringsinstrumenten voor grote investeringen:

 • Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek
 • Impuls 2020
 • Investeringen NWO-Wetenschappelijke infrastructuur: nationale consortia
 • Nationale roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur
 • Zwaartekracht
 • SPRONG

Permanente nationale commissie

De permanent nationale commissie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur brengt de beschikbare onderzoeksfaciliteiten, alsmede de behoefte daaraan, in kaart. Het gaat daarbij om onderzoeksfaciliteiten in Nederland, maar ook toegang tot dergelijke faciliteiten in het buitenland. Op basis van deze analyse maakt de commissie een roadmap voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur in Nederland. Deze roadmap ligt aan de basis van de middelen die door NWO ter beschikking worden gesteld, zoals hierboven wordt omschreven.

Doelgroep

 • Nederlandse universiteiten
 • Kennisinstituten
 • Bibliotheken
 • Hogescholen

Voorwaarden en subsidie

De voorwaarden en het percentage subsidie en eigen bijdrage verschillen per financieringsinstrument.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn