NWO subsidies

subsidie nwo stw zonmw

Individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen terecht bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of bij één van haar afgeleiden, zoals Technologiestichting NWO-TTW, ZonMw en de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).

NWO financiert excellent wetenschappelijk research en research samenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Daarnaast verstrekt NWO persoonlijke financiering aan excellente onderzoekers. Hierbij richt NWO zich op vijf aandachtsvelden: vrij onderzoek en talent, thematisch onderzoek, publiek-private samenwerking, grote onderzoeksfaciliteiten en nationale onderzoeksinstituten. Hierbinnen heeft NWO verschillende financieringsinstrumenten ter beschikking. Deze kunnen generiek van aard zijn of juist meer gericht op specifieke thema’s.

Technologiestichting NWO-TTW (voorheen STW) heeft als doel wetenschappers en eindgebruikers tot elkaar te brengen om zo de kennisoverdracht tussen deze twee te bevorderen. TTW-projecten onderscheiden zich dan ook door de combinatie van wetenschappelijke excellentie en het genereren van toegepaste kennis (utilisatie). Binnen TTW-projecten werken universiteiten dan ook nauw samen met het bedrijfsleven en mogelijk andere gebruikers van de onderzoeksresultaten.

Doelgroepen

NWO biedt financiering voor wetenschappelijk research aan:

  • Nederlandse universiteiten
  • NWO-erkende onderzoeksinstituten (ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON, AMOLF, DIFFER en Nikhef)
  • Hogescholen

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • Financiering is beschikbaar voor (wetenschappelijk) onderzoek aan Nederlandse universiteiten, NWO-erkende onderzoeksinstituten
  • Financiering van praktijkgericht en toegepast onderzoek, vaak in de vorm van brede consortia met maatschappelijk draagvlak.
  • Ondersteuning voor tijdelijke onderzoeksposities, zoals promovendi, AIO’s, PhD studenten en postdocs, verbruiksgoederen, apparatuur en infrastructuur.
  • Private partijen treden in voorkomende gevallen meestal op als co-financier, launching customer en eindgebruiker.

 

Een selectie van belangrijke NWO subsidies:

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn