NWO subsidies

subsidie nwo stw zonmw

Onderzoekers en onderzoeksgroepen aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen voor financiering terecht bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO investeert jaarlijks bijna €1 miljard in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen, en in onderzoeksinfrastructuur.

Financiering is enkel bestemd voor kennisinstellingen. Overige consortiumpartners treden op als co-financier, samenwerkingspartner of gebruiker. Gebruikelijke budgetmodules zijn: personele kosten (tijdelijke onderzoeksposities), materiële kosten, investeringen, kennisbenutting, internationalisering, Money follows Cooperation en projectmanagement.

NWO-regelingen

De financieringsinstrumenten van NWO zijn grofweg te verdelen in zes aandachtgebieden, waarbinnen meerdere regelingen ter beschikking staan: Talent, Valorisatie, Open Competitie, Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en (Wetenschappelijke) Infrastructuur.

Binnen de eerste drie categorieën bepaalt de onderzoeker zelf het onderwerp en het doel van het onderzoek. Deze regelingen komen jaarlijks terug en er is een brede competitie. Calls binnen KIC, NWA en Infrastructuur hebben een specifiek thema of scope, die wordt bepaalt door overheidsbeleid en is gericht op maatschappelijke impact. Deze calls worden vaak eenmalig uitgeschreven en competitie is veel minder breed.

 

 

Een selectie van belangrijke NWO subsidies:

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn