WBSO

wbso innovatie subsidie

De WBSO staat voor Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk, een mooie Nederlandse vertaling van Research and Development. Het is een fiscale maatregel die als doel heeft om Research & Development (R&D) binnen het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Voor de uren die uw medewerkers besteden aan goedgekeurde WBSO-projecten hoeft u als onderneming minder loonheffing af te dragen. Naast de uren die aan WBSO-projecten worden besteed, leiden de overige kosten en uitgaven die u als ondernemer heeft tot een aanvullende afdrachtvermindering. Denk aan materialen, verbruiksgoederen, proefbatches, kosten voor het maken van prototypes, aanschaf specifieke ICT-tools, huur of aanschaf van apparatuur en instrumenten voor de werkzaamheden en R&D-infrastructuur.

Ketenmachtiging verplicht voor indienen van WBSO-aanvraag

RVO heeft in 2021 het eLoket waar wij de aanvraag voor u indienden vervangen door een nieuw aanvraagportaal. In dit nieuwe portaal verloopt alle communicatie over de aanvraag digitaal. Ook de machtiging dient digitaal plaats te vinden via een zogenaamde ‘ketenmachtiging’.

Met een ketenmachtiging op eHerkenning niveau 3 machtigt u ons als dienstverlener om namens u de WBSO-aanvraag bij RVO in te dienen. Hiermee ontlasten wij u doordat wij de aanvraag van A tot Z zoveel mogelijk ondersteunen. U hoeft daarvoor zelf geen eHerkenning te hebben. Meer informatie hierover leest u op www.eherkenning.nl/ketenmachtiging. Voor het regelen van de ketenmachtiging wordt op KvK-niveau een machtiging aangevraagd en digitaal vastgelegd. Wij kunnen dit samen met u in orde maken.

Indien wij voor u voor meerdere bedrijven de innovatiesubsidie WBSO aanvragen, dan moet deze ketenmachtiging voor elk bedrijf verstrekt worden.

Doelgroepen WBSO subsidie

De WBSO staat open voor Nederlandse ondernemers. Iedere onderneming die technisch nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelt of onderzoek doet naar onbekende, technische werkingsprincipes, komt in aanmerking voor de WBSO. De grootte van de onderneming maakt niet uit.
Het belangrijkste criterium voor de WBSO is dat projecten technisch nieuw zijn voor de aanvrager en dat het werk gepaard gaat met technische uitdagingen die moeten worden opgelost.

Een WBSO subsidieaanvraag houdt meer in dan het kennen van de regels en voorwaarden en het indienen van de aanvraag. Vandaar dat onze dienstverlening een paar stappen verder gaat. Kijk voor een overzicht van onze activiteiten onder diensten.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

De WBSO biedt ondersteuning aan twee typen projecten:

  • Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen of programmatuur.
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten.
  • Het is een fiscale regeling voor speur en ontwikkelingswerk / research and development.
  • 32% (starters 40%) loonheffingskorting over de eerste €350.000 aan loonkosten, kosten en uitgaven en 16% over het meerdere
  • De WBSO moet vooraf worden aangevraagd. Dit kan vier keer per jaar.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

 

Leaflet over WBSO aanvraag en procedure

Routing aanvraag WBSO

Klik hier voor de download van de leaflet

Vrijblijvende intake

Elk WBSO traject dat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Wij brengen samen met u de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de route en de slagingskansen.

Over Evers + Manders

In 1993 is het bedrijf gestart om de markt van subsidieadvisering te bedienen. In ruim negenentwintig jaar is ons kantoor gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven wij in specialisatie en kennis van zaken. Wij kunnen u daardoor de ervaring, meerwaarde en slagingskans van een aanvraag bieden die u mag verwachten. Bekijk ons dienstenpakket.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn