Urban Innovative Actions

Urban Innovative Actions UIA

Onder dit programma’s zullen geen calls meer gepubliceerd worden. De Europese Commissie voorziet in een nieuw instrument: de European Urban Initiative (EUI). Informatie hierover volgt snel!

Het initiatief Urban Innovative Actions – UIA is gericht op het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen van vraagstukken in duurzame stedelijke ontwikkeling die relevant zijn voor de hele Europese Unie.

Het UIA-initiatief is bedoeld om steden in heel Europa de ruimte en de middelen te bieden om gedurfde en onconventionele ideeën uit te proberen voor de aanpak van onderling samenhangende uitdagingen. Door te experimenteren zal blijken hoe deze oplossingen in de complexe werkelijkheid uitwerken.

Projecten moeten innovatief en van goede kwaliteit zijn. Maar ze moeten ook in overleg met belangrijke stakeholders worden opgezet en uitgevoerd en moeten bovendien resultaatgericht, overdraagbaar zijn en een duurzame oplossing bieden. 

Thema’s vijfde call:

 • Air Quality
 • Circular Economy
 • Demographic change
 • Culture and cultural heritage

Subsidie:

 • Minimaal 1 mln. max. € 5 mln. aan ERDF per aanvraag
 • 80% van de subsidiabele kosten
 • Looptijd: max. 3 jaar

Voorwaarden

Aanvrager: Stedelijke autoriteit(en) c.q. vereniging of groepering van stedelijke autoriteiten met tenminste 50.000 inwoners.

Consortium:

 • Stedelijke autoriteit, hoofdaanvrager: juridisch en financieel verantwoordelijk algehele aansturing en uitvoering.
 • Partnerorganisaties: elke organisatie met een rechtspersoon die een logische rol heeft in het project. Voorbeelden: kennisinstelling, vereniging, stichting etc.

Beoordelingscriteria:

 • Innovativiteit
 • Partnerschap
 • Meetbaarheid
 • Overdraagbaarheid
 • Kwaliteit van het projectvoorstel

Subsidiabele kosten:

 • Personeelskosten
 • Kantoor-/ administratiekosten
 • Reis-/verblijfskosten
 • Externe expertise en diensten
 • Uitrusting
 • Infrastructuur en bouwwerkzaamheden
 • Voorbereidingskosten

Procedure

De procedure kent drie fasen:

 • Toelatingscheck: er wordt gecontroleerd of de ingediende aanvragen voldoen aan de toelatingscriteria
 • Strategisch assessment: een commissie van externe experts evalueren de aanvragen ten opzichte van de bovengenoemde vier criteria. Aanvragen die boven een bepaalde drempel scoren komen in aanmerking voor de laatste fase van het selectieproces.
 • Operationeel assessment: hier wordt de kwaliteit van de aanvraag gecontroleerd.

Hier vindt u een voorbeeld van een succesvolle UIA-aanvraag. 

 

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 4-12-2018). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn