RAAK

Student en boeken

Serieus onderzoek, goed aangepakt en gericht op problemen waarmee hbo’ers in de praktijk te maken krijgen. Dat is “RAAK”.  Hbo’ers werken op vele plaatsen, dus RAAK is een regeling die breed toepasbaar is.

De Raak-subsidie wordt aangevraagd door een hogeschool die als penvoerder van een interessant consortium optreedt. RAAK-subsidie kan door private en publieke partijen worden benut om praktische problemen op te lossen en vragen beantwoord te krijgen door middel van onderzoek dat door een hogeschool (lector) wordt uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op een probleem in de samenleving en is themavrij.   De aanvraag wordt ingediend door een lector of een senior onderzoeker van deze hogeschool. Subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. 
Het onderzoek is de sleutel naar de oplossing van het probleem.

Waarom RAAK?

De RAAK-regeling is bedoeld om samenwerking tussen hogescholen, ondernemers en de publieke sector te stimuleren om:

 • het onderwijs te kunnen blijven vernieuwen
 • het praktijkgericht onderzoek te stimuleren
 • het innovatief vermogen van het mkb te vergroten
 • de beroepspraktijk te verbeteren.

Welke RAAK-regelingen zijn er?

 • RAAK-MKB richt zich op de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. 
  Doel is om zo kennisuitwisseling te bevorderen, het hoger onderwijs te vernieuwen en om het innovatief vermogen van de mkb-ondernemingen te vergroten. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de innovatievraag uit het mkb komen. De resultaten van het onderzoek moeten praktisch toepasbaar zijn in de beroepspraktijk van de hbo-professional.  
 • RAAK-Pro richt zich op samenwerking, vernieuwing van het onderwijs en verbetering van de beroepspraktijk. Het gaat hier om het vinden van een oplossing voor een “echt” probleem dat zich voordoet op de werkvloer bij de hbo-professional. De aard van de onderzoeksvraag moet zich lenen voor een 4-jarig onderzoeksprogramma. De interactie tussen onderwijs en onderzoek is een belangrijk aandachtspunt: nieuwe kennis moet kunnen worden vertaald naar nieuwe theorieën en methoden.
 •  RAAK-Publiek richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen hogescholen en de publieke sector. Deze samenwerking moet leiden tot kennisontwikkeling en praktische innovaties die direct kunnen worden toegepast in de beroepspraktijk. De vraag is afkomstig van de hbo-professional uit de publieke sector en moet maatschappelijk relevant zijn.
CriteriaRAAK - MKBRAAK - PRORAAK - PUBLIEK
Call - openstellingDeadline is 26 september 2023.Opening voorjaar 2024Deadline is 21 november 2023
Subsidie50% van de totale projectkosten met een maximum van €300.00070% van de totale projectkosten met een maximum van €700.00050% van de totale projectkosten met een maximum van €300.000
Cofinanciering50% van de projectkosten30% van de projectkosten50% van de projectkosten
Projectduur18-24 maandenMax. 4 jaar18-24 maanden
ConsortiumMinimaal 6 mkb-bedrijven waarvan 5 in Nederland gevestigd + brancheorganisatie(s)Minimaal 1 hogeschool en minimaal 2 organisaties of kennisinstellingen vanuit de beroepspraktijkMinimaal 2 publieke partijen. Gewenst is 1 private partij
Specifieke vereistenIntentieverklaring of vooraanmelding vereist

Voor specifieke voorwaarden per RAAK-regeling verwijzen wij u naar de website van het uitvoeringsorgaan SIA.

RAAK iets voor u? Wij helpen met onze “Raak-accelerator”

Ons bedrijf heeft succesvolle ervaring in het begeleiden van RAAK-subsidieaanvragen. Wij kijken eerst of uw project kansrijk is voor een RAAK-subsidie. Vervolgens begeleiden wij u snel en efficiënt met het opstellen van een RAAK-subsidieaanvraag. Dit doen wij met behulp van een door ons ontwikkeld stappenplan: “De RAAK-Accelerator”.

De RAAK-accelerator voorziet in:

 • het formuleren van een heldere en duidelijke projectdefinitie, het fundament van de aanvraag: Wat is de vraag, wat is het probleem, wat gaan we doen, met wie en hoe?
 • een kritische toetsing op de beoordelingscriteria
 • een tijdlijn om zowel het schrijven van de aanvraag (wie doet wat?) alsmede het verkrijgen van handtekeningen en interne goedkeuringen op tijd gereed te hebben

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn