Nationaal Groeifonds

Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten en programma’s die zorgen voor duurzame economische groei in Nederland op de lange termijn. In totaal is er €20 miljard beschikbaar voor een periode van 5 jaar. Inmiddels zijn de eerste twee aanvraagrondes achter de rug, waarin reeds 35 voorstellen zijn geselecteerd voor financiering. Ronde 3 van het Nationaal Groeifonds staat momenteel open en hierin zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van voorgaande rondes.

Doelgroep

De doelgroep van het Nationaal Groeifonds zijn brede consortia die impact en groei kunnen creëren. De ondergrens van een project is €30 miljoen.

Waar aanvragen?

Er zijn vanaf 2022 twee routes beschikbaar, elke route kent eigen regels en procedures. Laat u goed voorlichten welke route het beste past en de meeste kans op succes biedt.

 • De departementale route (ronde 1-5)

Via de departementale route kunnen departementen voorstellen indienen. In deze route beslist het kabinet welke voorstellen gehonoreerd worden, na advies van een onafhankelijke commissie.

 • De subsidieregeling (ronde 3-5)

De subsidieregeling is nieuw en opent voor veel partijen de route naar NGF. Deze route wordt uitgevoerd door RVO. De Minister van EZK beslist over toewijzing op basis van het advies van de Adviescommissie.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten op 2 terreinen:

 • Kennisontwikkeling – kansen in onderwijs en het leren van vaardigheden
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) – kansen voor economische groei

In aanmerking voor financiering komt:

 • Fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling
 • Bouw of upgraden onderzoeksinfrastructuur
 • Bouw, upgraden of exploitatie innovatieclusters
 • Innovatiesteun kleine en middelgrote ondernemingen
 • Proces- en organisatie-innovatie
 • Opleidingssteun

Thema’s in ronde 3

Aansturing op 10 thema’s:

 • R&D en Innovatie
 • Kennisontwikkeling
 • Sleuteltechnologieën
 • Veiligheid en digitalisering
 • Landbouw en leefomgeving
 • Energie en duurzame ontwikkeling
 • Onderwijs
 • Mobiliteit
 • Gezondheid en zorg
 • Levenlang Ontwikkelen

Aansturing op 4 subthema’s:

 • Duurzame voedselvoorziening
 • Preventie
 • Circulariteit
 • Doorlopend ontwikkelen van leraren

Minimale eisen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds moet worden voldaan aan de volgende eisen:

 • Het project leidt tot een groter duurzaam verdienvermogen voor Nederland
 • Het betreft een impulsinvestering (geen structurele financiering), aanvullend op private en publieke investeringen
 • Het project valt niet binnen bestaande overheidsregelingen
 • De maatschappelijke baten van het project wegen zwaarder dan de lasten
 • Het project is niet strijdig met het kabinetsbeleid en voldoet aan beginsel subsidiariteit

Beoordelingscriteria

 • Bijdrage aan duurzaam verdienvermogen Nederland
 • Strategische onderbouwing voorstel
 • Kwaliteit van het plan
 • Kwaliteit van samenwerking en governance

In het kort

 • Minimale projectomvang: € 30 miljoen
 • Maximale projectomvang: totaal beschikbare budget
 • Projectduur: activiteiten moeten binnen 15 jaar zijn voltooid
 • Budget: € 4 miljard
 • Dit fonds is momenteel gesloten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft uitgebreide ervaring met aanvragen voor grote consortia, zowel nationaal als Europees. Onze ondersteuning varieert van het uitwerken van een projectidee tot een volwassen aanvraag, tot aan rapportages tijdens de uitvoering van een project. We doen dat met een hoogopgeleid team met veel sectorkennis, dat weet waar de verschillende belangen liggen. Wij zijn sterk in het voortdurend schakelen tussen partijen, het uitwerken van ideeën, en houden continu de focus op de juiste balans tussen wetenschap en impact. Spreekt onze aanpak u aan? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn