MIT – MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT-regelingen

De MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is interessant voor MKB-ondernemers die betrokken zijn bij innovatieve projecten die aansluiting hebben bij de nationale innovatiemissies en de regionale innovatiestrategie. De MIT-regeling biedt verschillende subsidiekansen!

MIT-instrumenten*

Het onderstaande overzicht geeft informatie over de regeling. 

  • MIT-haalbaarheidsprojecten: Het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject kan plaatsvinden door een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Het subsidiepercentage is 40%, de maximale subsidie is €20.000. De looptijd van het project mag maximaal 1 jaar bedragen en het totaal beschikbare budget verschilt per provincie.
  • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: Subsidie is mogelijk voor samenwerkingsverbanden van tenminste 2 MKB-ondernemingen die willen innoveren. Het subsidiepercentage is 35%. Er zijn twee varianten: klein en groot. Bij klein bedraagt de subsidie tussen de €50.000 en €200.000 per project, met per deelnemer een minimum van €25.000 en een maximum van €100.000. Bij groot bedraagt de subsidie €200.000 – €350.000 per project, met per deelnemer een minimum van €25.000 en een maximum van €175.000. De samenwerking dient evenwichtig te zijn qua inbreng van kosten (niet meer dan 70% door 1 deelnemer). De maximale looptijd is 2 jaar. Het totale budget verschilt per provincie, maar het landelijke budget (voor regio-overstijgende projecten) bedraagt €2,9 miljoen.
  • MIT-kennisvouchers: Als MKB-ondernemer heb je niet altijd de capaciteit om zelf kennisvragen te onderzoeken met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Binnen de MIT is er daarom de mogelijkheid om een waardebon, een ‘kennisvoucher’, te verkrijgen waarmee een onderzoeksopdracht aan een kennisinstelling kan worden gegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine kennisvouchers (maximale waarde €7.500 met een subsidiepercentage van 70%) en grote kennisvouchers (maximale waarde €22.500) met een subsidiepercentage van 40%)De maximale waarde van een voucher is €3.750. Het budget is €2 miljoen.
  • TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars: Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen TKI-innovatiemakelaarssubsidie aanvragen voor het geven van advies aan MKB-ondernemers die willen innoveren en TKI-netwerkactiviteitensubsidie voor activiteiten met betrekking tot kennisdeling en netwerkvorming. Het budget is €2,2 miljoen.

Doelgroep

De doelgroep van deze regeling zijn specifiek MKB-ondernemers, met speciale aandacht voor samenwerkingsverbanden. Bij het MKB zijn de mogelijkheden om onderzoek te doen vaak kleiner dan bij grote bedrijven. Op deze wijze wordt het MKB kansen geboden om te innoveren en nieuwe processen te ontwikkelen.

Voorwaarden

Per MIT-instrument verschillen de voorwaarden, echter de gemene delers zijn:

  • De aanvrager(s) is (zijn) MKB-ondernemer(s).
  • Het (voorgenomen) project sluit aan bij nationale innovatiemissies en regionale innovatiestrategie.
  • R&D-samenwerkingsprojecten moeten een blijvend voordeel opleveren voor alle samenwerkende partijen.

Waar aanvragen?

  • Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten moeten altijd in de regio worden aangevraagd.
  • Aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten moeten ook in de regio worden aangevraagd, tenzij het een regio-overstijgend project is. In dat laatste geval moet landelijk (bij RVO) worden aangevraagd.

Deadlines 2023

De (voorlopige) deadlines:

 

InstrumentOpenstellingDeadline
R&D-samenwerkingsprojecten AI14 maart 2023, 9.00 uur5 mei 2023, 17.00 uur
Haalbaarheidsprojecten4 april 2023, 9.00 uur12 september 2023, 17.00 uur, maar in de praktijk al op de dag van openstelling overvraagd
Kennisvouchers4 april 2023, 9.00 uur31 oktober 2023, 17.00 uur
TKI-netwerkactiviteiten en TKI-innovatiemakelaars4 april 2023, 9.00 uur29 juni 2023, 17.00 uur
R&D-samenwerkingsprojecten6 juni 2023, 9.00 uur12 september 2023, 17.00 uur

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u als MKB-ondernemer betrokken bij innovatieve projecten die aansluiten bij de nationale innovatiemissies en regionale innovatiestrategie? Evers + Manders kan u helpen bij de aanvraag van de MIT-subsidie. Onderdeel van de service die wij bieden is advies over de projectvorming. Met ons sterke netwerk binnen zowel overheid als bedrijfsleven proberen wij altijd kansen te grijpen als deze zich voordoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van projectpartners.

Bij de first-come-first-serve projecten van MIT-haalbaarheidsprojecten helpt een vlotte indiening om de subsidie binnen te halen! Evers + Manders kan u daarbij helpen. Met meer dan 25 jaar ervaring is ons kantoor uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en bij de overheid. Onze specialistische kennis vergroot de slagingskans van uw aanvragen voor de MIT. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!

∗ De in dit stuk genoemde bedragen gaan uit van eerdere openstellingen van de regeling. Budgetten en regels kunnen jaarlijks veranderen. Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn