Innovatiebox

Innovatiestimuleringsregeling

De innovatiebox is een fiscale maatregel die als doel heeft om R&D binnen het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Dit voordeel wordt bereikt doordat ondernemingen die gebruik maken van de innovatiebox het gedeelte van de winst dat toerekenbaar is aan de door hun ontwikkelde technische innovaties mogen belasten tegen een gereduceerd vennootschapsbelastingtarief.

Doelstellingen en doelgroepen Innovatiebox

De innovatiebox is bedoeld voor ondernemingen die innovatieve producten, processen en programmatuur ontwikkelen en ook een WBSO-verklaring hebben ontvangen tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Voldoet een onderneming aan de bovengenoemde condities dan heeft de onderneming mogelijk toegang om gebruik te maken van de innovatiebox.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

  • De onderneming moet eigenaar zijn van de ‘immateriële activa’ die zijzelf, in het kader van WBSO-projecten, hebben ontwikkeld om voordelen te kunnen toerekenen aan de innovatiebox.
  • De aanvraag kan doorlopend worden ingediend zolang de aanslag over dat jaar nog niet onherroepelijk vaststaat.
  • Maximale bijdrage is niet bepaald. Het huidige tarief is 9% vennootschapsbelasting over winst (t.o.v. reguliere vennootschapsbelasting van 15% of 25%).

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn