Subsidieprogramma’s van de Europese onderzoeksraad (ERC)

ERC

De subsidieprogramma’s van de Europese onderzoeksraad (European Research Council, ERC) staan open voor toponderzoekers van elke nationaliteit die hun grensverleggend onderzoek willen uitvoeren in één van de 28 EU-lidstaten of geassocieerde landen. Er zijn 4 basisfinancieringsregelingen en één aanvullende regeling voor ERC-begunstigden:

 • ERC Starting Grants                                   
 • ERC Consolidator Grants                           
 • ERC Advanced Grants    
 • ERC Synergy Grants                           
 • ERC Proof of Concept Grants                   

Oproepen tot het indienen van voorstellen worden éénmaal per jaar gepubliceerd.

Het onderzoek moet worden uitgevoerd in een openbare of particuliere onderzoeksinstelling. Dat kan de instelling zijn waar de aanvrager reeds werkt of een andere instelling in één van de lidstaten of geassocieerde landen van de EU.

De ERC grants staan open voor alle wetenschappelijke disciplines.

ERC Starting Grants

ERC Starting Grants is gericht op veelbelovende onderzoekers die het potentieel hebben om onafhankelijke onderzoeksleiders te worden. 

Oproepen tot het indienen van voorstellen worden éénmaal per jaar gepubliceerd.

Voorwaarden

 • Onderzoekers van elke nationaliteit met 2-7 jaar ervaring sinds de voltooiing van hun PhD komen in aanmerking.
 • Aanvragers hebben een veelbelovende wetenschappelijke staat van dienst en een uitmuntend onderzoeksvoorstel.

Budget

 • Financiering per project: maximaal € 1,5 miljoen.
 • Looptijd: tot 5 jaar.

Beoordeling

Het enige beoordelingscriterium is de wetenschappelijke uitmuntendheid van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel.

ERC Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants zijn bedoeld ter ondersteuning van onderzoekers die hun eigen onderzoeksteams willen oprichten en een succesvolle carrière in Europa willen blijven uitbouwen. De regeling versterkt ook onafhankelijke en excellente onderzoeksteams die recentelijk zijn opgericht.

Voorwaarden

 • Onderzoekers van elke nationaliteit met 7-12 jaar ervaring sinds de voltooiing van hun PhD komen in aanmerking.
 • Aanvragers hebben een veelbelovende wetenschappelijke staat van dienst en een uitmuntend onderzoeksvoorstel.

Budget

 • Totale budget: € 583,9 miljoen
 • Financiering per project: maximaal € 2 miljoen
 • Looptijd: tot 5 jaar

Beoordeling

 • Het enige beoordelingscriterium is de wetenschappelijke uitmuntendheid van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel.
 • Oproepen tot het indienen van voorstellen worden eenmaal per jaar gepubliceerd.

Openstelling

 • De huidige call is geopend tot en met 12 december 2023

ERC Advanced Grants

ERC Advanced Grants zijn bedoeld voor actieve onderzoeksleiders (Principal Investigators of PI) die een track record van belangrijke wetenschappelijke prestaties hebben over de laatste 10 jaar. De PI moet een uitzonderlijk leider zijn in termen van originaliteit en belang van de onderzoeksbijdrage.

Oproepen tot het indienen van voorstellen worden éénmaal per jaar gepubliceerd.

Voorwaarden

 • Onderzoekers van elke nationaliteit en leeftijd komen in aanmerking.
 • De aanvragers moeten koplopers zijn in hun onderzoeksgebied.
 • De aanvragers moeten aantonen dat zij in de afgelopen 10 jaar aanzienlijke prestaties hebben geleverd binnen hun onderzoeksgebied.

Budget

 • Financiering per project: maximaal €2,5 miljoen (lump sum)
 • Looptijd: tot 5 jaar.

Beoordeling

 • Het enige beoordelingscriterium is de wetenschappelijke uitmuntendheid van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel.

ERC Synergy Grants

ERC Synergy Grants zijn er voor onderzoekers met een ambitieus onderzoeksplan dat alleen kan worden uitgevoerd door middel van samenwerking met andere vooraanstaande onderzoekers en onderzoeksteams.

Voorwaarden

 • Minimaal 2 en maximaal 4 onderzoekers van elke nationaliteit komen in aanmerking.
 • Aanvragers hebben een veelbelovende wetenschappelijke staat van dienst en een uitmuntend onderzoeksvoorstel.
 • Aanvragers kunnen een track-record van vroege prestaties laten zien, of een track-record over een periode van 10 jaar.

Budget

 • Financiering per project: maximaal €10 miljoen.
 • Looptijd: tot 6 jaar.

Beoordeling

Het enige beoordelingscriterium is de wetenschappelijke uitmuntendheid van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel. In het geval van de ERC Synergy Grants, betekent dit specifiek ook uitzonderlijk, intrinsiek synergetisch effect.

ERC Proof of Concept

ERC Proof of Concept is bedoeld om ERC-begunstigden te ondersteunen bij de commerciële of maatschappelijke toepassing van de resultaten van hun reeds gesubsidieerde onderzoek. Het doel is om onderzoekers te helpen om de kloof tussen onderzoek en een marktrijpe innovatie te overbruggen.

Voorwaarden

 • Deze call is open voor alle onderzoekers die reeds een ERC Starting, Consolidator, Advanced of Synergy Grant hebben ontvangen, welke ofwel nog loopt, ofwel minder dan 12 maanden voor de publicatiedatum van een ERC Proof of Concept call is beëindigd.
 • De onderzoeker moet kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen het idee dat moet worden uitgewerkt tot een Proof of Concept en het eerder toegekende ERC-project voor grensverleggend onderzoek.

Budget

 • Financiering per project: €150.000 per project.  
 • Looptijd: tot 18 maanden
 • Het is mogelijk om meerdere ERC Proof of Concept subsidies te ontvangen voor één enkel project dat eerder ERC Starting, Consolidator, Advanced, of Synergy subsidie ontving. Echter, voor een specifieke grant mag er slechts één ERC Proof of Concept tegelijkertijd lopen.

Beoordeling

 • Oproepen tot het indienen van voorstellen worden éénmaal per jaar gepubliceerd, met twee sluitingsdata. Een hoofdonderzoeker kan slechts één aanvraag per oproep indienen.

 

 

Volg ons op LinkedIn!       

Dit artikel delen via: LinkedIn