Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie Actions

Onderzoekers vanuit alle wetenschappelijke disciplines, op alle momenten in hun carrière, onafhankelijk van leeftijd en nationaliteit, komen in aanmerking voor Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA). Deze actions – financieringsmogelijkheden – zijn niet alleen beschikbaar voor individuele onderzoekers maar ook voor consortia van kennisinstellingen en bedrijven. Jaarlijks worden er oproepen gepubliceerd door de Europese Commissie voor diverse actions, waarbij de regels per action verschillen. 

De Marie Skłodowska Curie Actions zijn altijd erg populair geweest. Vele aanvragen werden ingediend en de slaagkans was, zeker voor de netwerken, niet erg hoog. De Europese Commissie zal met voorstellen komen om de storm op dit programma iets te reguleren.

U kunt altijd overleggen met onze consultants of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Doel

De Europese Commissie wil de onderzoeksvaardigheden van onderzoekers ontwikkelen en hen bovendien ook betere carrièreperspectieven bieden. Mobiliteit van onderzoekers is een speerpunt van de regeling. De financiering moet het voor onderzoekers aantrekkelijker maken om naar Europa te komen en in Europa te blijven werken.

Doelgroep

Er zijn diverse doelgroepen te onderscheiden, afhankelijk van het type Marie Sklodowska Curie Action:

 • Beginnende onderzoekers
 • Meer ervaren onderzoekers

De 5 actions

 • MSCA Doctoral Networks
  Europese trainingsnetwerken voor het opleiden van beginnende onderzoekers. Dit programma-onderdeel werd voorheen altijd Innovative Training Network genoemd. In Horizon Europa zijn er veranderingen opgetreden en is ook de naam veranderd.
 • MSCA Postdoctoral Fellowships:
  Internationale mobiliteit voor meer ervaren onderzoekers (meer dan vier jaar onderzoekservaring)
 • MSCA Staff Exchanges
  Intersectoriaal en internationaal stafuitwisselingsprogramma
 • MSCA Co-funding of regional, national and international programmes:
  Co-financiering van regionale, nationale en internationale beursprogramma’s
 • MSCA and Citizens 
  Outreach en awareness-raising activiteiten om publieke erkenning voor, en interesse in, onderzoek te stimuleren.

Budget

 • Het budget voor de MSCA bedraagt € 1,8 miljard voor de eerste twee jaren van het programma (2021 en 2022) 
 • De financiering bestaat vooral uit: 
  o een vergoeding voor het salaris van de onderzoeker (toelage voor levensonderhoud en mobiliteitstoelage)
  o een budget voor onderzoeks- en trainingskosten 
  o vergoeding voor managementkosten
 • Het totale budget is vooral gekoppeld aan het aantal aan te nemen jonge onderzoekers

Aanvraag

Jaarlijks worden er oproepen voor voorstellen gepubliceerd door de Europese Commissie voor de diverse soorten Marie Curie-financieringen. De regels over wie er kan indienen en voor welke onderzoekers de beurs geschikt is verschillen per financiering.
Om in aanmerking voor één van de calls te komen, moet de onderzoeker en/of de organisatie een aanvraag indienen via één van de open calls.

Deadlines

De deadlines verschillen per openstaande call. Deze vind je hier.

Opmerking

Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt. Het programma is in beweging en moet zelfs nog officieel worden vastgesteld.

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn