Human Frontier Science Program (HFSP)

organisms

HFSP is een “niche” programma voor het financieren van grensverleggend onderzoek in de Life Sciences. Het ondersteunt nieuw, innovatief en interdisciplinair fundamenteel onderzoek dat focust op complexe mechanismen in levende organismen.

Er is een duidelijke nadruk op nieuwe samenwerkingen die biologen samenbrengen met wetenschappers uit andere disciplines, zoals natuurkunde, wiskunde, scheikunde, informatica en techniek. De HFSP nodigt uit om alleen innovatieve samenwerkingsprojecten in te sturen, geen projecten die wel wetenschappelijk solide zijn maar niet grensverleggend zijn. Voorlopige resultaten zijn niet noodzakelijk.

Financieringsinstrumenten

Program grants

Program grants worden toegekend aan teams van onafhankelijker onderzoekers in elke fase van hun carrière. Het onderzoeksteam wordt verwacht verschillende onderzoekslijnen te ontwikkelen via deze samenwerking. Het includeren van jonge onderzoekers in een aanvraag wordt aangemoedigd.

 • Teams van 2-4 wetenschappers (heel soms 5)
 • Internationaal (liefst zelfs intercontinentaal)
 • Interdisciplinair
 • Fundamenteel onderzoek (geen toegepast onderzoek en/of klinische proeven)
 • Aanvragers in elke carrièrefase maar in een positie om onafhankelijke onderzoekslijnen te initiëren en leiden. Volledige wetenschappelijke en financiële verantwoordelijk voor eigen labs
 • Projecten kunnen voor drie jaar financiële ondersteuning krijgen

 

 1. Young investigators’ grants

Young investigators’ grants worden toegekend aan teams van onderzoekers die allemaal binnen de eerste vijf jaar na het starten van een onafhankelijk lab zitten (UD, UHD, Professor of vergelijkbaar). Aanvragen voor Young Investigators’ Grants zullen competitief gereviewed worden, onafhankelijke van de Program Grants.

Criteria zoals bij de Program Grants maar alle teamleden moeten:

 • Binnen 5 jaar van hun eerste onafhankelijke positie zijn
 • Niet meer dan 10 jaar na hun PhD/MD of vergelijkbare titel.

 

 1. Postdoctoral Fellowships
 • Lange-termijn fellowships voor aanvragers met een biologie PhD om een nieuw project in een ander onderzoeksveld te starten.
 • Cross-disciplinaire Fellowships voor PhD’s buiten Life Sciences (bijvoorbeeld natuurkunde, scheikunde, wiskunde, techniek of informatica).
 • Moeten in een ander land gaan werken.
 • Binnen 3 jaar na het behalen van PhD.
 • Minimaal één eerste auteur artikel.

Wat kan aangevraagd worden?

 • Grensverleggend fundamenteel onderzoek over complexe mechanismen of levende organismen (fundamentele biologie).
 • Project-gerelateerd
 • Nieuwe onderzoekslijnen middels nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Samenwerking moet noodzakelijk zijn om de doelen van het project te behalen.
 • Steekwoorden:
  • Nieuwe aanpak en grensverleggend onderzoek.
  • Onderzoek met hoog risico.
  • Internationaal en intercontinentale samenwerking.
  • Interdisciplinair (biologen samen met wetenschappers uit andere disciplines).
  • Wetenschap zonder grenzen.

Wie kan aanvragen?

 • Onderzoeksteams die niet eerder hebben samengewerkt.
 • Onderzoekers die niet bij een ander HFSP-voorstel betrokken zijn.
 • Hoofdaanvragen moet van een “member country” (*) zijn, andere teamleden mogen overal vandaan komen.
 • Teams bestaan uit 2-4 leden.

Budget

Per team, per jaar met een maximum van 3 jaar

 • $250,000 voor een team van 2
 • $350,000 voor een team van 3
 • $450,000 voor een team van 4
 • Twee of meer leden van hetzelfde land worden als één teamlid gezien voor het berekenen van het budget, behalve als ze een interdisciplinaire samenwerking vormen. Dan krijgen ze een bedrag equivalent aan 1,5 teamleden.
 • Overhead wordt niet apart gefinancierd.
 • Geschikte uitgaven zijn: apparatuur, materialen, hulpmiddelen, salarissen, reizen, communicatie, services.
 • Ongeschikte uitgaven zijn: salarissen van de onderzoekers, studietoelages, overhead > 10% van de directe kosten.

Aanvraagprocedure

 • Registreer bij de HFSP extranet website en verkrijg een referentienummer.
 • Stuur een intentiebrief in.
 • Een uitnodiging om een volledig voorstel in te dienen wordt toegestuurd.

*) Leden zijn: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus (EU-deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Italië, Japan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw -Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore,  Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn