Erasmus+

Onderwijs

Photo by Good Free Photos on Unsplash

Doelstelling

Het Erasmus+ programma is een Europees subsidieprogramma op het gebied van onderwijs en training. Het draagt bij aan duurzame groei, werkgelegenheid, sociale cohesie en de versterking van de Europese identiteit. Dit doet Erasmus+ door het ondersteunen van educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in onderwijs, training, jeugd en sport in Europa en daarbuiten.

Hiervoor zijn drie Kern Acties:

 • Kernactie 1 (KA1) is gericht op de mobiliteit van individuen in onderwijs en jeugd.
 • Kernactie 2 (KA2) is gericht op samenwerking tussen organisaties en instellingen in partnerschappen.
 • Kernactie 3 (KA3) is gericht op beleidsontwikkeling.

KA2 Partnerschappen

Erasmus plus ondersteunt internationale partnerschappen die de kwaliteit van onderwijs en training verbeteren. Een partnerschap kan leiden tot onderwijsinnovatie, meer samenhang tussen onderwijs en bedrijfsleven en impact op maatschappelijk en organisatieniveau. Binnen de internationale partnerschappen kunnen onderwijs- en jeugdorganisaties samenwerken met instellingen, organisaties en bedrijven uit binnen- en buitenland. Onderwijsorganisaties kunnen uit het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs komen. Maar ook kunnen ze uit volwasseneneducatie afkomstig zijn: organisaties uit de formele, informele en non-formele volwasseneneducatie sector. 

Partnerschappen moeten zicht richten op 1 of meerdere prioriteiten van het programma.

 • Inclusie en diversiteit, gelijke kansen
 • Digitale transformatie
 • Participatie in democratie
 • Duurzaamheid, bewustwording, gedragsverandering

Aanvraag

Elk jaar worden er 1 of 2 subsidieoproepen gepubliceerd met een deadline voor het inleveren van een compleet voorstel.

Kleine partnerschappen

 • Aanvraag met minimaal 2 partners uit 2 landen
 • Duur project: tussen de 6 en 24 maanden

Grote partnerschappen

 • Aanvraag met minimaal 3 partners uit 3 landen
 • Duur project: tussen de 1 en 3 jaar

Partnerschappen worden bij het nationaal agentschap van het programma aangevraagd (Nuffic).

Voorwaarde

Partnerschappen moeten zicht richten op 1 of meerdere prioriteiten van het programma:

 • Inclusie en diversiteit, gelijke kansen
 • Digitale transformatie
 • Participatie in democratie
 • Duurzaamheid, bewustwording, gedragsverandering

Subsidie

 • Kleine partnerschappen kunnen een forfaitair bedrag tussen de €30.000 en €60.000 aanvragen
 • Grote partnerschappen kunnen maximaal 400.000€ aanvragen, met vaste tarieven voor projectmanagement, personeelskosten, reiskosten en trainingskosten.

Volgt u ons al op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn