EIC – European Innovation Council

European Innovation Council

De Europese Innovatieraad (European Innovation Council – EIC) maakt deel uit van het bredere Horizon Europe programma. Zoals alles wat met Horizon Europa (voorheen Horizon 2020) te maken heeft, heeft ook het EIC een nieuw werkprogramma aangekondigd voor de periode 2021-2027.

De verschillende subsidies die nu onder EIC vallen, waren eerder bekend als de SME-instrumenten, Fast Track to Innovation (FTI), en Future and Emerging Technologies (FET). De programma’s komen nu terug onder een nieuwe naam:

Open Funding

 • EIC Pathfinder Open
 • EIC Transition Open
 • EIC Accelerator Open

Strategic Challenges

 • EIC Pathfinder Challenges
 • EIC Transition Challenges
 • EIC Accelerator Challenges

Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn de oproepen onderverdeeld in open oproepen en strategische uitdagingen. Met name de open oproepen zijn nieuw voor dit financieringsinstrument en bieden projecten de mogelijkheid om elk relevant onderwerp aan te pakken. De strategische uitdagingen zijn gericht op specifieke technologische en innovatieve doorbraken, die bovendien gerelateerd zijn aan de EU-prioriteiten voor de overgang naar een groene, digitale en gezonde samenleving. Naast de Green Deal is het herstelplan voor Europa in de nasleep van de COVID-19-pandemie een belangrijk aandachtspunt.

Het doel van de EIC-instrumenten is hetzelfde gebleven, namelijk het identificeren en ondersteunen van baanbrekende technologieën en innovaties met het potentieel om op te schalen en (internationaal) marktleiders te worden. Er is een instrument voor elk TRL-niveau, van R&D-werkzaamheden tot validatie en demonstratie. Het EIC blijft trouw aan zijn oude naam en blijft de ontwikkeling en opschaling van startende ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (SME) ondersteunen.

Het programma voor de periode 2021-2027 beschikt over een totaal budget van 10 miljard euro. Hieronder leest u meer over de verschillende instrumenten. 

Hoewel we het belangrijk vinden om een overzicht te geven, vallen de specifieke regels met betrekking tot gemengde financieringsmodellen en de specifieke EIC-uitdagingen buiten de scope van deze pagina. Als u behoefte hebt aan meer informatie, neem dan gerust contact op met onze adviseurs.   

Voor alle hieronder vermelde oproepen gelden de volgende evaluatiecriteria:

 • Excellentie
 • Impact
 • Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering.

Voor elke oproep benadrukken we kort de specifieke criteria die in het bijzonder van belang zijn.

EIC Pathfinder Open

Scope

Deze oproep is bedoeld om een ambitieuze visie te realiseren voor radicaal nieuwe technologie met het potentieel om nieuwe markten te creëren en/of mondiale uitdagingen aan te pakken. Het verwachte resultaat van het project is het aantonen van het principe van de beoogde toekomstige technologie, waardoor de wetenschappelijke en technologische basis ervan wordt gevalideerd. Technologieën moeten tussen TRL 1 en 4 liggen.

Wie kan indienen?

Interdisciplinaire consortia, bestaande uit ten minste 3 rechtspersonen uit 3 verschillende lidstaten of geassocieerde staten. Ten minste 1 van deze entiteiten moet in een lidstaat gevestigd zijn. 

Subsidiabele kosten

De totale begroting bedraagt 179,5 miljoen euro. Per project wordt een begroting van 3 miljoen euro redelijk geacht. Het subsidiepercentage is 100%.

Evaluatiecriteria

Van specifiek belang zijn de interdisciplinaire aard van het voorstel; de doorbraak van wetenschap naar technologie; en een degelijk plan voor communicatie en verspreiding. 

Deadline

De call opent op 10 januari 2023. De deadline is 7 maart 2023.

EIC Transition Open

 

Scope

Dit instrument is specifiek bedoeld om de resultaten van projecten in het kader van Pathfinder, FET of ERC Proof of Concept verder te helpen ontwikkelen, te valideren en marktrijp te maken. Dit betekent dat u een prototype maakt van uw technologie en deze test in relevante toepassingsomgevingen, en dat u een business case en een model voor toekomstige commercialisering opbouwt. Het doel is om TRL-niveaus 5-6 te bereiken.

Wie kan indienen?

Dit instrument is bedoeld voor diverse, door ondernemers geleide teams. U kunt als individuele MKB-er een aanvraag indienen, maar ook als klein interdisciplinair consortium van twee, drie, vier of vijf partners.

Subsidiabele kosten

Het totale budget bedraagt 67,86 miljoen euro. Per project wordt een budget van 2,5 miljoen euro redelijk geacht. Het subsidiepercentage is 100%.

Evaluatiecriteria

Van specifiek belang zijn de technologische doorbraak; aansluiting op de markt; de sociale en economische voordelen; en de mijlpalen en het werkplan. 

Deadline

De call opent begin 2023. Er kan doorlopend worden ingediend, met twee tussentijdse deadlines: 12 april en 27 september 2023.

EIC Accelerator Open

 

Scope

Dit instrument is bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen met een innovatief product, dienst of bedrijfsmodel met een grote impact te helpen de vallei des doods te boven te komen en op te schalen. Het doel is nieuwe markten te creëren of bestaande markten te ontwrichten in Europa en zelfs wereldwijd. Het product, de dienst of het model moet een TRL 5/6 of hoger hebben. 

Wie kan indienen?

Deze oproep staat open voor kleine en middelgrote ondernemingen, alsmede “small mid-cap”-bedrijven met maximaal 500 werknemers. Voor deze laatste categorie moeten de TRL-niveaus echter 9 zijn. Ook als u een startup wilt oprichten om uw technologie te versnellen, kunt u een aanvraag indienen. Hoewel de startup gevestigd moet zijn in een lidstaat of een geassocieerde staat, kunnen aanvragers ook afkomstig zijn uit niet-geassocieerde derde landen.

Subsidiabele kosten

Het totale budget bedraagt 611,7 miljoen euro. Per project wordt een budget tussen 0,5 en 15 miljoen euro redelijk geacht. De financiering is verdeeld in een investerings- en een subsidiecomponent, waarvan de laatste 70% uitmaakt. (Er is dus sprake van gemengde financiering.)

Evaluatie

Van specifiek belang zijn de markt-creërende aard van het project; het intellectuele-eigendomsplan; het opschalingspotentieel; de markttoepassing en de concurrentieanalyse; de commercialiseringsstrategie; en het risiconiveau van de investering.

Deadline

Korte aanvragen, bestaande uit een formulier van 5 bladzijden, een PowerPoint-presentatie van 10 bladzijden en een pitch van 3 minuten. De call is geopend. Er kan doorlopend worden ingediend, met drie tussentijdse deadlines: 22 maart, 7 juni en 4 oktober 2023.

EIC Pathfinder Challenges

Scope

Deze subsidie is bedoeld voor nieuwe technologische oplossingen in een vroeg stadium van ontwikkeling, die nieuw zijn en breken met de standaardpraktijk. Bovendien moeten deze oplossingen voldoen aan één van de volgende, vooraf gedefinieerde uitdagingen:

 • Clean and efficient cooling
 • Architecture, Engineering and Construction digitalisation for a novel triad of design, fabrication, and materials
 • Precision nutrition
 • Responsible electronics
 • In-space solar energy harvesting for innovating space applications

Wie kan indienen?

Deze oproep staat open voor zowel individuele aanvragers als consortia van ten minste twee onafhankelijke rechtspersonen. In het geval van een individuele aanvrager zijn mid-caps en grotere bedrijven uitgesloten van deelname.

Subsidiabele kosten

Het totale budget bedraagt 163,5 miljoen euro, evenredig verdeeld over de verschillende Challenges. Per project wordt een budget van 4 miljoen euro redelijk geacht. Het subsidiepercentage is 100%.

Beoordelingscriteria

Van specifiek belang zijn de relevantie van het project voor de hierboven gedefinieerde uitdaging; de potentiële impact; het innovatiepotentieel; de kwaliteit van het werkplan; en een degelijk plan voor communicatie en verspreiding.

Deadline

De call opent op 20 juni 2023. De deadline is 18 oktober 2023.

EIC Transition Challenges

 

Scope

Dit instrument is bedoeld om de uitstekende resultaten van een lopend of recent afgerond project op het specifieke gebied van de twee onderstaande specifieke uitdagingen. Het doel is om baanbrekende innovaties voor specifieke toepassingen op de markt te brengen. De oproep is momenteel alleen bedoeld voor de resultaten van projecten die zijn gefinancierd met behulp van EIC pilot Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive, FET Flagships, en ERC Proof of Concept. De uitdagingen zijn:

 • Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications
 • Environmental Intelligences
 • Chip-scale optical frequency combs

Wie kan indienen?

De oproep staat open voor individuele MKB-ers of onderzoeksorganisaties, of voor kleine consortia van 3 tot 5 partners.

Subsidiabele kosten

Het totale budget bedraagt 60,5 miljoen euro. Per project wordt een budget van 2,5 miljoen euro redelijk geacht. Het subsidiepercentage is 100%.

Evaluatiecriteria

Dezelfde beoordelingscriteria als voor de open oproep voor EIC Transition zijn van toepassing.

Deadline

Er kan doorlopend worden ingediend, met twee tussentijdse deadlines: 12 april en 27 september 2023.

EIC Accelerator Challenges


Scope

Het doel is om innovaties met een grote impact op te schalen die het potentieel hebben om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te doorbreken in één van de hieronder aangegeven gebieden. De nadruk ligt op diepgaande technologie en projecten die pas na een lange financieringsperiode rendement kunnen opleveren. Belangrijk is dat de technologieën niet schadelijk zijn voor het milieu of het maatschappelijk welzijn, en ook niet uitsluitend voor militaire toepassingen bestemd zijn. De volgende uitdagingen zijn geïdentificeerd:

 • Novel biomarker-based assays to guide personalised cancer tratment (€ 65 million)
 • Aerosol and surface decontamination for pandemic management (€ 65 million)
 • Energy storage (€ 100 million)
 • New European Bauhaus and Architecture, Engineering and Construction digitalisation for decarbonisation (€ 65 million)
 • 1- Emerging semiconductor & 2- Quantum technology components (€ 100 million)
 • Novel technologies for resilient agriculture (€65 million)
 • Customer-driven, innovative space technologies and services (€ 65 million)

Wie kan indienen?

Deze oproep is bedoeld voor individuele bedrijven, van starters tot MKB-ers. Meer specifieke informatie kunt u terugvinden in de omschrijvingen van de hierboven geïdentificeerde uitdagingen.

Subsidiabele kosten

Het totale budget bedraagt 525 miljoen euro. Per project is een maximumbudget van 15 miljoen euro voorzien. Ook hier zijn meerdere vormen van gemengde financiering mogelijk. 

Evaluatiecriteria

Dezelfde evaluatiecriteria als voor de open oproep voor EIC Accelerator zijn van toepassing.

Deadline

Net als voor de open oproep voor EIC Accelerator kunnen korte aanvragen, bestaande uit een formulier van 5 pagina’s; een PowerPoint-presentatie van 10 slides; en een pitch van 3 minuten, op elke willekeurige datum worden ingediend. De call is geopend. Er kan doorlopend worden ingediend, met drie tussentijdse deadlines: 22 maart, 7 juni en 4 oktober 2023.

 

 

Volgt u ons al op LinkedIn? 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn