THCS – Transforming Health and Care Systems

Gezondheidszorg

De samenleving vergrijst, de personeelstekorten in de zorg nemen toe en de zorg zelf wordt steeds duurder. In veel Europese landen is het toegankelijk houden van zorg en ondersteuning onder deze omstandigheden dé uitdaging voor de toekomst.

Doel

Het Transforming Health and Care Systems-programma (THCS) financiert internationale onderzoeks- en innovatieprojecten die bijdragen aan een duurzamer en toekomstbestendiger gezondheids- en zorgstelsel. THCS richt zicht daarbij op een brede doelgroep, van jongeren tot ouderen en van mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Het programma loopt van 2023-2030  en kent een jaarlijkse subsidieoproep.

Subsidie

De oproep van 2023 richt zich op:

  • Het opleveren van kennis voor de opbouw van de gezondheidszorg van de toekomst, met een focus op kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en veerkracht,
  • De implementatie van innovatieve oplossingen op grotere schaal. Het opschalen van evidence-based werkwijzen waarvan de doelmatigheid in bepaalde contexten is aangetoond en het bevorderen van hun toepassing en overdraagbaarheid naar andere contexten.

De subsidieoproep richt zich op voorstellen die oplossingen aandragen voor betere geïntegreerde gezondheidsdiensten, zowel thuis, in een zorginstelling en in ziekenhuiszorg, waarmee de druk op zorgorganisaties verlicht wordt. Een herschikking van taken tussen eerstelijnszorg, community care en ziekenhuiszorg kan hierbij nodig zijn (Juiste Zorg op Juiste Plek) . Digitale oplossingen kunnen een rol spelen in het vergroten van de efficiëntie.  

Het THCS-budget voor 2023 bedraagt €38 miljoen.

Voorwaarden

  • 3-9 partners uit minimaal 3 partner landen
  • Maximum 3 partners per land
  • Projectduur 12-36 maanden

Na een Europese selectieprocedure moeten partners bij de nationale agentschappen aanvragen:

  • NWO met een maximaal budget van €275.000.
  • ZonMW met een maximale bijdrage van €150.000 per project of €250.000 als de Nederlandse partner coördinator is. 

Deadlines

  • Deadline Intent to Apply: 23 Mei 2023 (consortium kan nog wijzigen)
  • Deadline indiening volledig voorstel: 13 juni 2023

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn