SOW – Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging

Wijkverpleging komt langs

Doel

De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) geeft zorgorganisaties een financieel steuntje in de rug om verbetertrajecten in gang te zetten. Dit kan in samenwerking met andere zorginstellingen die wijkverpleging verlenen en met ketenpartners zoals huisartsen, paramedici en gemeenten.

Programma

De regeling ondersteunt 9 verschillende soorten verbeteringstrajecten:

 • a. Verbeteren deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie
 • b. Verbeteren samenwerking teams wijkverpleging
 • c. Meer samenwerking in de keten
 • d. Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten
 • e. Verminderen van administratieve lasten
 • f. Verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur
 • g. In gebruik nemen van nieuwe technologieën
 • h. Opzetten en uitvoeren van een traineeprogramma voor nieuwe hbo-verpleegkundigen
 • i. Begeleiden van nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 30% tot 75% van de totale kosten, afhankelijk van de activiteiten

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten (niet onder a)
 • Overige kosten (niet onder a)

Subsidie

De subsidie voor de activiteiten onder a tot en met i bedragen minimaal €25.000 en maximaal € 250.000 per activiteit. De subsidie voor activiteiten onder g bedraagt maximaal €25.000. De subsidie voor activiteit h bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €200.000

De nieuwe subsidieoproep is op dit moment gesloten. Zodra er meer bekend is, zullen wij u op de hoogte brengen via deze webpagina en onze social media kanalen.

Volg ons op LinkedIn voor updates!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn