DHI

DHI

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt:

 • te stimuleren dat meer Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal zaken doen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in ontwikkelingslanden.
 • bij te dragen aan duurzame lokale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Doelgroepen en doelstellingen DHI

De DHI bestaat uit drie onderdelen:

 • Demonstratieprojecten 
  Deze gaan om het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen, om aan meerdere partijen aan te tonen dat het gedemonstreerde lokaal werkt en effectief en rendabel is. Het project zelf mag niet gaan om export, maar dient exportkansen wel te bevorderen.
 • Haalbaarheidsstudies 
  Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil deze klant met de Nederlandse onderneming onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is. De (lokale) markt is al voldoende onderzocht en de technologie is al bewezen. De studie kan leiden tot export naar het doelland.
 • Investeringsvoorbereidingsstudies
  Uw bedrijf wil onderzoeken of een investering in een van de DHI-landen technisch en financieel haalbaar is. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen. De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

Algemeen

 • Voor 2023 is in totaal €8,5 miljoen beschikbaar.
 • De DHI-regeling is een tenderprogramma.
 • Minimale projectomvang is € 50.000 (resulterend in een subsidiebedrag van min. € 25.000)
 • DHI staat open voor alle landen, behalve voor het Europese deel van het Koninkrijk Nederland en mogelijk landen waarvoor internationale sancties gelden.
 • Voor DGGF-landen* is het onderdeel ontwikkelingsrelevantie van belang bij de aanvraag.
 • De verwachte impact is een omvang van de export gerelateerd aan de hoeveelheid subsidie.
 • Indieningstermijn: Sinds 1 januari 2023 kan een aanvraag worden ingediend.
 • Met het project realiseert u export ter waarde van ten minste 5 keer het subsidiebedrag voor DGGF-landen en 10 keer het subsidiebedrag voor DTIF-landen.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn