VEKI – Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

Veki en industrie

De Topsector Energie stimuleert investeringen van industriële ondernemingen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van emissies van CO2 en andere broeikasgassen in Nederland. Deze stimulering vindt plaats met de subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI). Het gaat hierbij om investeringen in bewezen technieken. Dit houdt in dat de werking van technologieën minimaal drie keer in Nederland zijn gedemonstreerd. 

Per 1 september 2020 is de VEKI weer opengesteld. De nieuwe openstelling wijkt op één punt af van de vorige openstelling, namelijk dat projecten mogen worden ingediend die meerdere jaren duren, maximaal tot en met 31 december 2023. Voorheen was dit beperkt tot 1 jaar. Dit verruimt de mogelijkheden voor projectaanvragen aanzienlijk.

Thema’s

ThemaOmschrijvingSubsidiepercentage
Energie-efficiëntieMinder energieverbruik binnen (het productieproces van) de onderneming30% t.o.v. een minder milieuvriendelijke referentie-investering
Recycling en hergebruik van afvalDe investering gaat verder dan de huidige stand van de techniek en het afval wordt door andere ondernemingen geproduceerd. Nadruk op matrassen, meubels, textiel en kunststoffen. Uitgesloten zijn gebruik als brandstof of opvulmateriaal en energieterugwinning35% t.o.v. een minder milieuvriendelijke referentie-investering
Lokale infrastructuurvoorzieningenInfrastructuur toegesneden op de behoeften van vooraf identificeerbare ondernemingen50% waarbij de subsidie lager of gelijk is aan de som: investeringskosten - exploitatiewinst
Overige CO2-reducerende maatregelenVerhoging milieubescherming40% t.o.v. een minder milieuvriendelijke referentie-investering

Belangrijke elementen

Alleen bewezen technieken komen in aanmerking. Hierbij is het van belang dat de VEKI alleen van toepassing is op projecten binnen de volgende SBI codes:

 • SBI code C: Productie van materiële goederen, waarbij grondstoffen worden verwerkt en een hoge graad van mechanisering en automatisering is;
 • SBI code D: Energie distributie;
 • SBI code E: Verwerking van afval en afvalwater.

Het gaat in deze regeling om investeringen door individuele ondernemingen uit de industrie. Dit moet de eindgebruiker of exploitant zijn van de investering. De aanvrager moet naast investeerder ook eigenaar zijn en blijven van de investering, ook als het product wordt uitbesteed in een financiële lease. Het gaat hierbij om investeringen in de eigen bedrijfsvoering.

Voorwaarden

 • De activa moeten een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar.
 • De financiering van het eigen aandeel in de projectkosten moet rond zijn.
 • Maatregel moet verder gaan dan Europese Unienormen.
 • Investeringen moeten voldoen aan de algemene groepsvrijstellingsverordening, resp. artikel 38, 47, 56 en 36 voor bovenstaande thema’s.
 • Het project mag niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Aanvragen

 • Budget: €28 miljoen
 • Subsidiebedragen: Minimaal €125 duizend en maximaal €3 miljoen
 • Openstelling: n.v.t.
 • Gesloten: per 14 december 2021
 • Beoordeling: First-come-first-serve

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn