TSE Industrie O&O

Het subsidieprogramma TSE Industrie O&O (Onderzoek en Ontwikkeling) is ter ondersteuning van innovatieve projecten die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe industriële concepten die kosteneffectief CO2-emissies zullen verminderen in 2030. Projecten kunnen vallen binnen de volgende programmalijnen:

 • 1. Sluiting van industriële ketens
 • 2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • 4. Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart en daarbinnen:
  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

De subsidie is beschikbaar voor industriële bedrijven die samenwerken met andere bedrijven en onderzoekers. Ook belangrijk is dat het te ontwikkelen industriële concept uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing moet hebben.

Budget

 • Het totale budget bedraagt €2,5 miljoen.
 • De maximale subsidie per project is €500.000. 
 • Voor ondernemingen die industrieel onderzoek uitvoeren bedraagt het subsidiepercentage 50%. Voor experimentele ontwikkeling is dat 25%.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van +10%. Voor kleine ondernemingen kan dat oplopen tot +20%.
 • De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor zowel industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Openstelling

 • Neem contact met onze specialisten op voor informatie over openstellingstijden.

Wist u dat er ook een TSE Industrie instrument beschikbaar is om de haalbaarheid van innovatieve pilot of demonstratie projecten met betrekking tot kosteneffectieve CO2-reductie te bepalen? TSE Industrie studies biedt u de mogelijkheid om haalbaarheid-, milieu- en vergelijkbare studies uit te voeren.

TSE Industrie studies

Binnen dit kleinere subsidie-instrument heeft men de keuze uit drie soorten studies:

 • Haalbaarheidsstudie, voorafgaand aan een pilotproject;
 • Milieustudie, ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder R&D vallen;
 • Vergelijkbare studie, ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject die niet onder R&D vallen;

De projecten waar deze studies aan ten grondslag liggen, kunnen aansluiten op één van de volgende zes programmalijnen:

1. Sluiting van industriële ketens
2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
4. CCUS (Carbon Capture, Utilisation, and Storage)
5 Overige CO2-reducerende maatregelen.
6. Milieu-investering in uitontwikkelde technologie

Budget en subsidiepercentage

 • Het maximale budget bedraagt € 500.000 per project. Een uitzondering hierop is programmalijn 4 (CCUS), waarbij men uitgaat van een maximaal budget van € 2 miljoen per project. Voor programmalijn 6 geldt bovendien een ondergrens van €25.000 per project.
 • Het totale budget bedraagt €10,6 miljoen.
 • Er geldt een maximaal subsidiepercentage van 50%. Middelgrote ondernemingen kunnen 10% extra subsidie krijgen. Voor kleine ondernemingen loopt dit op tot +20%.
 • Voor een vergelijkbare studie moet bovendien een de-mimisverklaring worden gegeven en geldt een maximum van €200.000 per onderneming.
 • Looptijd is max. 1 jaar.

Openstelling

 • Neem contact met ons op voor de openstellingstijden van dit instrument.

 

 

 

Volg ons op LinkedIn voor updates! 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn