MOOI – Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

MOOI ook voor hernieuwbare energie

De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), onderdeel van de Topsector Energieregelingen, ondersteunt grote projecten met integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. 

Systeeminnovaties

Nederland staat de komende jaren voor een grote CO2-reductie opgave. Om deze reden zijn er subsidieprogramma’s in het leven geroepen voor verschillende stadia van de ontwikkeling. Terwijl veel regelingen gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve producten en processen, ziet de MOOI-regeling specifiek toe op systeeminnovaties die een totaaloplossing bieden voor de problemen van gebruikers. 

Een extra ronde van de MOOI-regeling die gericht is op systeemoplossingen om het energiesysteem klaar te maken voor grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit is recent gepubliceerd. 

Doelgroep(en)

Verschillende partijen in de keten werken sector overstijgend samen, waaronder bij voorkeur ook de eindgebruiker. 

Belangrijke elementen

  • Binnen het samenwerkingsverband ontwikkelen de partijen innovaties voor verschillende schakels van opwekken, transport en distributie, opslag en conversie en verbruik. 
  • De oplossing moet gaan over het opwekken van hernieuwbare elektriciteit plus ten minste één van de andere drie schakels.

Voorwaarden

  • De projectduur is maximaal vier jaar
  • De innovaties worden uiterlijk in 2030 toegepast; dit mag in een demonstratiefase zijn
  • De innovatie komt er tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
  • De innovatie heeft maatschappelijk draagvlak

Budgetten

Voor deze extra ronde van de MOOI-regeling is een subsidiebudget van € 13,8 miljoen beschikbaar.

Deadlines

  • Geen openstelling in 2023

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn