HER+ Hernieuwbare Energietransitie

Hernieuwbare energietransitie

Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash

 

De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovaties die kosteneffectief CO2 besparen. Ten opzichte van de HER is de focus van de HER+ gewijzigd van operationele kostenbesparing van hernieuwbare energieopwekking naar verminderde CO2-uitstoot. Ook is de HER+ van toepassing op meer technologieën, zoals, warmte-, opslag en conversie-, en CCS projecten. Projecten buiten de SDE++ kunnen ook in aanmerking komen voor de HER+.

Aanvrager

Evenwichtig samenwerkingsverband met minimaal één ondernemer

Voorwaarden

 • Pilot- ¹ of demonstratieproject ² (TRL 6 t/m 8), eventueel aangevuld met experimentele ontwikkeling (TRL 4 en 5).
 • De besparing van het project aan SDE++ moet groter zijn dan de subsidie die wordt aangevraagd.
 • Geen demonstratieprojecten die groter zijn dan nodig om de werking van een innovatie in de praktijk aan te tonen.
 • Geen productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten.
 • Geen projecten op het gebied van biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen.

Critera

 • Verduurzaming Nederlandse energieproductie in 2030.
 • Slaagkans Nederlandse markt en maatschappij.
 • Technische en economische haalbaarheid.
 • Kwaliteit voorstel (aanpak, methodiek, omgang met risico’s, uitvoerbaarheid, consortium, kennisverspreiding).
 • HER: Reductie referentiekosten SDE++

Subsidie

 • Maximaal subsidiebedrag: €6 miljoen
 • Subsidiepercentage: Afhankelijk van type activiteiten tussen 25% en 50%
 • Subsidiebudget: €30 miljoen
 • Maximale looptijd 4 jaar
 • First-come-first-serve

Openstelling

Neem voor informatie over openstellingen contact met ons op. 

 

¹: Test in representatieve omgeving; Innovatie ten opzichte van stand der techniek; veelal geen blijvende installatie.

²: Praktijktoepassing door eindgebruiker/exploitant die zelf milieuvoordeel realiseert; Blijvende installatie; Ruimte voor drie soortgelijke projecten.

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 25-10-2022). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, neemt u dan contact met ons op.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn