Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen

Zeehaven - Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen

De Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023 is bedoeld voor het stimuleren van de aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens. Zo kunnen de zeeschepen tijdens hun verblijf in de haven gebruik maken van de aanwezige energievoorziening en hoeven ze niet hun eigen dieselmotoren te laten draaien.

De aanwezigheid van walstroomvoorzieningen draagt hiermee bij aan de klimaat- en milieudoelstellingen. Het doel is het verminderen van de stikstofemissies (onder andere ten behoeve van natuurgebieden in het algemeen en Natura 2000 in het bijzonder), het verlagen van geluidsemissies en verbetering van de luchtkwaliteit in een straal van 25 kilometer in de directe omgeving.

Voor wie?

De subsidie kan worden aangevraagd voor alle in Nederland gevestigde natuurlijke en rechtspersonen. De walstroomvoorziening mag alleen betrekking hebben op zeeschepen. Dit betekent dus dat pleziervaartuigen expliciet niet in aanmerking komen.  

Voorwaarden

Er mogen geen subsidies gestapeld worden. Ook mag het niet gaan om de financiering van activiteiten die reeds zijn begonnen.

Subsidie

Het totale budget bedraagt € 31 miljoen. Een totaal van € 18 miljoen wordt dit jaar toegekend. De overige € 13 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor de tweede ronde in 2023.

De subsidie wordt toegekend voor de aanschaf en installatie van de walstroomvoorziening.  Ook de planningskosten komen in aanmerking. De voorziening kan zowel vast als mobiel zijn. Het subsidiepercentage is 35%. Daarnaast geldt een maximum van € 5 miljoen per project.

De aanvraag

De subsidie wordt uitgezet in 4 rondes:

  • 21 maart 2022 t/m 21 mei 2022 (€ 10 miljoen) – gesloten
  • 1 september 2022 t/m 4 november 2022 (€ 8 miljoen) – gesloten
  • 16 januari 2023 t/m 31 maart 2023 (€ 6,5 miljoen) – gesloten
  • 19 juni 2023 t/m 15 september 2023 (€ 6,5 miljoen).

Beoordeling

Er gelden de volgende drie specifieke beoordelingscriteria, allen binnen een straal van 25 kilometer:

  • Het aantal hectare met stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden;
  • Het aantal inwoners;
  • De gemiddelde stikstofdepositiereductie in mol/hectare/jaar/euro subsidie in de natuur.

De voorstellen worden gerangschikt en toegekend op basis van maximale opbrengst op deze drie criteria.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn