SEBA – Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Emissieloze bedrijfsauto subsidie

Introductie

De overheid ondersteunt de aankoop van uw volledig emissieloze bedrijfsauto als u ondernemer bent en deze auto nieuw aanschaft. Doel van deze subsidieregeling is de emissie van CO2 verminderen. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de reductieopgave voor de mobiliteitssector, een onderdeel van de ambities uit het Klimaatakkoord: terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s vindt u in grote lijnen hieronder.

Doelgroepen

 • Ondernemingen gedreven door natuurlijke personen ( éénmanszaak, VOF, CV en maatschap)
 • Ondernemingen gedreven door rechtspersonen (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij)
 • Non-profitinstellingen

Typen bedrijfsauto’s

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én
 • vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg.
 • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto’s moet hoger zijn dan € 20.000.
 • De elektrische bedrijfsauto (N1) met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen (WLTP) heeft een actieradius van minimaal 100 km.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

 • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is de subsidie 12%.
 • Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Ook hier geldt dat het 12% subsidie betreft voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen.
 • De koop- of financial leaseovereenkomst mag niet voor 1 januari 2021 zijn afgesloten. Op het moment dat u de subsidie aanvraagt mag de overeenkomst nog niet definitief zijn.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto vindt plaats met een overeenkomst. 
 • Andere overheidssubsidies worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking komt, met uitzondering van de MIA (Milieu-Investeringsaftrek).
 • De subsidieregeling start in 2022 op 3 januari. De regeling loopt door tot en met 31 december 2025.
 • Het subsidiebudget voor 2022 is € 22 miljoen.
 • Het jaarlijks beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn