SDS – Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

SDS Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Het doel van de SDS is het stimuleren van innovatieve duurzaamheid in de scheepsbouw. De SDS is gericht op de versnelling van de marktintroductie van innovatieve, experimentele scheepsbouw- en scheepsverbouwingstechnologieën die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissiereductie, geluidsreductie, duurzame levenscyclus of scheepvaartactiviteiten. De SDS is bedoeld voor Nederlandse scheepswerven. Eén scheepswerf mag meerdere aanvragen doen.

Subsidie

 • Subsidiepercentage : 25% van de subsidiabele kosten
 • Maximale subsidie: € 1.250.000,00
 • Subsidiabele kosten zijn personeelskosten, materieel, uitbesteding en overige projectgerelateerde kosten
 • Projectduur: tot 3 jaar
 • Startdatum call 2023: 16 mei 2023
 • Einddatum call 2023: 6 september 2023

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Projecten moeten gericht zijn op experimentele ontwikkeling van nieuwe of verbeterde:
  • Schepen (zeeschepen of binnenvaartschepen met een brutogewicht van meer dan 100 ton, voor het vervoer van passagiers of vracht, of voor het verrichten van speciale diensten, met uitzondering van vissersschepen. Ook sleepboten met een minimumvermogen van 365 kW zijn toegestaan.)
  • Nieuwe drijvende en bewegende offshore constructies
  • Nieuwe delen van een schip of een drijvende en bewegende offshore constructie

Dit kunnen commerciële prototypes zijn of pilots die gebruikt kunnen worden voor validatie en demonstratie van de innovatie.

 • Projecten moeten ook bijdragen aan duurzame ontwikkeling op een of meer van de volgende gebieden:
  • emissiereductie door vermindering van het energieverbruik, gebruik van alternatieve brandstoffen of nabehandeling van emissies
  • vermindering van scheepsgerelateerde geluidshinder, bijvoorbeeld vermindering van het motor- of schroefgeluid van bewegende schepen
  • duurzame levenscyclus, bijvoorbeeld recycling van materialen of delen van producten, modulair ontwerp en scheepsbouw
  • duurzame inzetbaarheid, bv. technische innovaties kunnen leiden tot meer veiligheid aan boord van een schip voor de bemanning of een hogere operationele efficiëntie

Voorwaarden

 • Er is geen bestaand contract tussen de aanvrager en een sponsor/opdrachtgever vóór indiening van een aanvraag
 • Er is een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie
 • De aanvrager kan binnen 13 weken na het gunningsbesluit het volgende aantonen:
  • Het project is van start gegaan
  • Er is een contract tussen de sponsor/opdrachtgever en de subsidieontvanger/aanvrager voor de bouw of reconstructie van een schip, of voor de bouw van een drijvende en bewegende offshore constructie als onderdeel van een scheepsbouwinnovatieproject
  • De sponsor/opdrachtgever heeft één of meer betalingen gedaan voor de uitvoering van de in het contract beschreven activiteiten.
  • Er is een impact op het milieu

Dowload hier de leaflet met de belangrijkste kenmerken van de SDS of bekijk de leaflet hieronder.

 

This factsheet aims to provide a quick overview of the objectives, structure and conditions of this subsidy scheme (as known on 14-7-2020). Based on this information no conclusions should be drawn. In addition, this document has no legal status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn