SDE++ – Stimulering Duurzame Energietransitie

Waterpomp

Introductie

De subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is een verbreding van de eerdere Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in diverse sectoren die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Het verschil met de voormalige regeling is de verbreding: ook CO2-reductie wordt gestimuleerd.

Categorieën

HoofdcategorieSubcategorie
Hernieuwbare elektriciteit* Osmose
* Waterkracht
* Wind
* Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)* Hernieuwbare warmte biomassa
* Compostering champost
* Geothermie (ultra)diep
* Zonthermie
Hernieuwbaar gas* Hernieuwbaar gas uit biomassa
CO2-arme warmte* Aquathermie (TEO, TEA en TED)
* Daglichtkas
* Zon-PVT panelen met warmtepomp
* Elektrische boiler
* Geothermie (ondiep)
* Restwarmte
* Industriële warmtepomp
CO2-arme productie* CO2-afvang en -opslag
* CO2-afvang en -gebruik
* Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
* Waterstof door elektrolyse

Verwachte nieuwe technieken

 • Elektrificatie: hybride glasovens: Nederland telt ongeveer 10-15 ovens waar gesmolten glas wordt geproduceerd, dat verder wordt verwerkt tot voornamelijk verpakkingsglas voor voedsel en dranken. Voor de productie van de benodigde warmte wordt hoofdzakelijk aardgas gebruikt. Een alternatief voor de conventionele ovens zijn hybride glasovens, waarbij de verhitting voornamelijk elektrisch plaatsvindt, in combinatie met de verbranding van een gas. Dit levert reductie van CO₂ op en deze techniek wordt daarom in 2022 voor het eerst opengesteld.
 • Elektrificatie: industriële warmtepomp met 3.000 vollasturen: Tot nu toe kende de SDE++ alleen een categorie voor een industriële warmtepomp met 8.000 vollasturen. Met de nieuwe categorie voor 3.000 vollasturen worden installaties die minder uren draaien, en dus niet uitkunnen bij 8.000 vollasturen, gefaciliteerd.
 • Waterstof: directe lijn: In de SDE++ bestaat reeds een categorie voor waterstof. Deze categorie wordt uitgebreid met een tweede categorie voor elektrolysers die hun elektriciteit via een directe lijn van een wind- of zonnepark betrekken. Dit onderscheid met netgekoppelde systemen is gemaakt omdat het aantal CO₂-vrije vollasturen, de aansluitkosten op het elektriciteitsnet en de elektriciteitsprijzen in beide gevallen verschillend zijn. Voor de nieuwe categorie geldt dat voor de gebruikte elektriciteit geen SDE++-subsidie mag zijn verstrekt.

Doelgroepen

 • Bedrijven en (non-)profitinstellingen in diverse sectoren zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving
 • Uitgesloten van deelname: de Rijksoverheid

Deadlines en budget

 • De SDE++ subsidie opent 5 september 2023 en eindigt 5 oktober 2023.
 • De regeling werkt zoals altijd met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen. De opstellingsrondes voor 2022 zijn als volgt: 

  • Fase 1 90 €/ton CO2: 5 september 09:00 uur – 11 september 17:00 uur;
  • Fase 2 180 €/ton CO2: 11 september 17:00 uur – 18 september 17:00 uur;
  • Fase 3 240 €/ton CO2: 18 september 17:00 uur – 25 september 17:00 uur;
  • Fase 4 300€/ton CO2: 25 september 17:00 uur – 2 oktober 17:00 uur;
  • Fase 5 400€/ton CO2: 2 oktober 17:00 uur– 5 oktober 17:00 uur.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn