Partners voor Water: Innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid

Partners voor Water

Met het Partners voor Water: Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden beoogt de Nederlandse overheid de watersector te stimuleren een bijdrage te leveren aan waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een pilotproject of haalbaarheidsstudie waarbij typisch Nederlandse kennis en kunde wordt ingezet om een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland veiliger te maken. Het totale budget bedraagt € 15 miljoen voor de programmaperiode 2022-2027.

Thema’s

Aanvragen kunnen betrekking hebben op de volgende thema’s:

 • Drinkwater
 • Sanitatie
 • Waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid
 • Klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit en water-gerelateerde ecosystemen
 • Voedselproductie en duurzame landbouw
 • Klimaatweerbare waterinfrastructuur, duurzame vaarwegen en havens

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het piloten van oplossingen om de uitputting van waterbronnen tegen te gaan, maar ook het hergebruik van water en zogenaamde nature-based oplossingen voor klimaatadaptatie.

Voorwaarden:

 • Aanvrager: (een consortium van) Nederlandse ondernemingen, NGO’s en/of onderzoeksorganisaties. Ook lokale partners mogen deelnemen aan het consortium.
 • Soorten projecten:
  • Haalbaarheidsproject: max. projectomvang €250.000, looptijd max. 1 jaar.
  • Pilotproject: max. projectomvang € 600.000, looptijd max. 2 jaar.
 • Subsidiepercentage:
  • Haalbaarheidsproject 50% van de subsidiabele kosten 
  • Pilotproject 25% van de subsidiabele kosten

Voor middelgrote bedrijven geldt een ophoging van +10%; voor kleine bedrijven is dit +20%. Onder speciale omstandigheden (namelijk bij samenwerking of het ruimschoots verspreiden van de projectresultaten) kan het percentage voor pilotprojecten verder worden verhoogd met +15%.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit drie stappen:

1. Opstellen projectidee
2. Projectideegesprek met subsidieverstrekker RVO (verplicht)
3. Indienen volledige projectplan

Deadlines

De volgende rondes en deadlines zijn gepland:

 • 2022: gesloten
 • 2023: 20 januari 2023 t/m 17 februari 2023, en van 30 juni 2023 t/m 8 september 2023
 • 2024: 19 januari 2024 t/m 16 februari 2024, en van 5 juli 2024 t/m 13 september 2023
 • 2025: 17 januari 2025 t/m 14 februari 2025

Dit jaar is er een budget van €500.000 beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en €3 miljoen voor pilotprojecten.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn