LIFE

life subsidie

LIFE is binnen de Europese subsidieregelingen specifiek gericht op het milieu en energie en klimaat. De regeling focust zich op projecten die innovatieve concepten of technologieën demonstreren met toegevoegde Europese waarde.

De ontwikkeling en implementatie van EU beleid op het gebied van omgeving en klimaat is hierbij een belangrijke focus, met extra aandacht voor monitoring en kennisverspreiding. Specifiek ligt het zwaartepunt binnen het nieuwe programma 2021-2027 op de volgende drie aspecten:

 • Transitie naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, minder fossiele en klimaat-robuuste economie, incl. duurzame energie transitie;
 • Verbeteren en beschermen van de kwaliteit van de omgeving; en
 • Tegenhouden en terugdraaien van biodiversiteitsdegradatie, met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Het budget voor de periode 2021-2027 bedraagt €5,45 miljard. LIFE kent twee programma’s, ieder met twee subcategorieën. Hierover leest u hieronder meer.

Doelgroepen LIFE

LIFE is toegankelijk voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s die bezig zijn met demonstratieprojecten op het gebied van natuur en biodiversiteit, innovatieve milieutechnologie en klimaatverandering. Internationale samenwerking is een pre, maar in tegenstelling tot de meeste andere Europese regelingen geen verplichting.

Kengetallen

Subsidiepercentages, gemiddelde projectomvang en projectduur verschillen per call. Voor de Standard Action Projects gelden de volgende kengetallen:

 • Subsidiepercentage 50-70% van subsidiabele kosten
 • Gemiddelde subsidie-omvang €2-6 miljoen
 • Typische projectduur 3-5 jaar

Programma milieu

Subprogramma Circulaire economie & kwaliteit van leven

 • Dit subprogramma richt zich op het milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen Hierbinnen vallen best practice projecten ,op het gebied van circulaire economie en het tegengaan van emissies naar lucht, bodem en water. Projecten gericht op technologie en oplossingen, zowel op lokaal, regionaal als nationaal level.
 • Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus;
  • Deadline: 6 September 2023, 17:00 hrs Brussels time

Subprogramma Natuur en biodiversiteit

 • Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan beschermde natuurgebieden en natuurherstel en het verlies van biodiversiteit een halt toeroepen.
 • Een belangrijk zwaartepunt blijft steun voor gebieden binnen het Natura 2000 netwerk en het beschermen van bedreigde diersoorten.
 • Nature and Biodiversity:
  • Deadline: 6 September 2023, 17:00 hrs Brussels time

Programma klimaatactie 

Subprogramma klimaat mitigatie en adaptatie

 • Dit programma is gericht op het tegengaan van klimaatverandering en op het creëren van weerbaarheid tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door innovatieve technologieën of methoden of aan het aanleggen van stadsnatuur, of aan alternatieve natuurbeheer strategieën.
 • Climate Change Adaptation:
  • Deadline: 21 September 2023, 17:00 hrs Brussels time
 • Climate Change Mitigation
  • Deadline: 21 September 2023, 17:00 hrs Brussels time

Technical Assistance-Replication

Nieuw dit jaar binnen het LIFE programma is de oproep TA-Replication. Deze call is gericht op replicatie of opschaling van succesvolle LIFE (of eventueel ook andere EU) projecten die passen binnen de doelstellingen van LIFE.

 • Budget: €6,5 miljoen
 • Subsidie per project is ongeveer €1 miljoen

Programma Duurzame energie transitie

Dit programma is er voor projecten die zich inzetten voor de transitie naar duurzame energie in Europa. Daarnaast is er extra aandacht voor regio’s die minder toegang hebben tot andere subsidies en daarom enigszins achterlopen. Voorbeelden zijn kleinschalige duurzame energiebronnen en projecten gericht op energie efficiëntie.

 • Openstelling:  13 suboproepen zijn inmiddels geopend
  • Energy performance of buildings – Creating the conditions to make renovation faster, deeper, smarter service- and data-driven
  • BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions enabling a decarbonized building stock and energy system integration
  • Supporting the clean energy transition of European businesses
  • District heating and cooling: Enabling modernization and fuel switch through support for investment plans and skills development
  • European Energy Communities Facility
  • Alleviating household energy poverty and vulnerability in Europe
  • Maximising use of and valorising EPREL data through innovative applications
  • Boosting heat pump deployment through alternative models and skilled installers
  • Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions
  • Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses
  • Project Development Assistance for sustainable energy investments
  • Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy
  • Crowding in private finance
 • Verwachte deadline: 16 november 2023

Overige calls 2023

 • Strategic Integrated Projects (SIPs).
  • Twee-fasen
  • Concept Note: 5 September 2023
  • Volledige aanvraag: 5 Maart 2024
 • LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy Priorities (PLP)
  • Deadline: 7 September 2023
 • Operating grants for specific non-profit making entities
  • Deadline: 21 September 2023
 • Technical Assistance preparation for SIPs and SNAPs
  • Opening: 2 May 2023
  • Deadline: 7 September 2023

Projectvoorbeelden LIFE

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn