LIFE

life subsidie

LIFE is binnen de Europese regelingen de enige die specifiek op het milieu is gericht. De regeling focust zich op projecten die innovatieve concepten of technologieën demonstreren met toegevoegde Europese waarde.

De ontwikkeling en implementatie van EU beleid op het gebied van omgeving en klimaat is hierbij een belangrijke focus, met extra aandacht voor monitoring en kennisverspreiding. Specifiek ligt het zwaartepunt binnen het nieuwe programma 2021-2027 op de volgende drie aspecten:

 • Transitie naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, minder fossiele en klimaat-robuuste economie, incl. duurzame energie transitie;
 • Verbeteren en beschermen van de kwaliteit van de omgeving; en
 • Tegenhouden en terugdraaien van biodiversiteitsdegradatie, met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Het budget voor de periode 2021-2027 bedraagt €5,45 miljard. LIFE kent twee programma’s, ieder met twee subcategorieën. Hierover leest u hieronder meer.

CINEA, het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu, heeft gemeld dat naar verwachting 17 mei 2022 de calls voor het LIFE-programma 2022 worden gelanceerd. Voor de reguliere programma’s geldt een deadline van 4 oktober 2022.

Soorten projecten

Voordat we ingaan op de verschillende (sub)programma’s en bijbehorende subsidieoproepen, is het belangrijk kort onderscheid te maken tussen de verschillende soorten oproepen, of “actions”:

Action Grants

 • Standard Action Projects (SAP)
 • Strategic Nature Projects (SNAP)
 • Strategic Integrated Projects (SIP)
 • Technical Assistance (TA)
 • Other Actions (OA, incl. Coordination and Support Actions, CSA)

Operating Grants (voor NGO’s)

In de afkortingen van de specifieke oproepen kunt u zien om wat voor actie het gaat.

Programma milieu

Subprogramma Circulaire economie & levenskwaliteit

 • Hierbinnen vallen projecten gericht op best practice, technologie en oplossingen, zowel op lokaal, regionaal als nationaal level. Een voorbeeld zijn oplossingen voor plasticvervuiling in de oceaan
 • Concreet gaat het om een vijftal calls:
  • LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life (deadline 4 oktober 2022)
  • LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment Governance (deadline 4 oktober 2022)
  • LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects (deadlines concept note 8 september 2022; full proposal 7 maart 2023)
  • LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP – Technical Assistance preparation of ENV SIPs (deadline 8 september 2022)

Subprogramma Natuur en biodiversiteit

 • Het gaat hierbij om projecten die het verlies van biodiversiteit een halt toeroepen en ecosysteemdiensten herstellen.
 • Een belangrijk zwaartepunt blijft steun voor gebieden binnen het Natura 2000 netwerk. Daarnaast is er extra aandacht voor mariene ecosystemen.
 • Het gaat concreet om de calls:
  • LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity (deadline 4 oktober 2022)

  • LIFE-2021-SAP-NAT-GOV Nature Governance (deadline 4 oktober 2022)

  • LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage (deadlines concept note 8 september 2022; full proposal 7 maart 2023)

  • LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP – Technical Assistance preparation of SNAPs (deadline 8 september 2022)

Programma klimaatactie 

Subprogramma klimaat mitigatie en adaptatie

 • Dit programma is gericht op het mitigeren en creëren van weerbaarheid tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aanleggen van urbane natuur, maar ook aan alternatieve natuurbeheer strategieën.
 • Concreet gaathet om een vijftal calls:
  • LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation (deadline 4 oktober 2022)
  • LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation (deadline 4 oktober 2022)
  • LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information (deadline 4 oktober 2022)
  • LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change (deadlines concept note 8 september 2022; full proposal 7 maart 2023)
  • LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP – Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs (deadline 8 september 2022)

Subprogramma Duurzame energie transitie

 • Dit programma is er voor projecten die zich inzetten voor de transitie naar duurzame energie in Europa. Daarnaast is er extra aandacht voor regio’s die minder toegang hebben tot andere subsidies en daarom enigszins achterlopen. Voorbeelden zijn kleinschalige duurzame energiebronnen en projecten gericht op energie efficiëntie.
 • Concreet ging het in 2021 om maar liefst 19 specifieke calls:
  • LIFE-2021-CET-EUCF – European City Facility
  • LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions 
  • LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy 
  • LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance
  • LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions
  • LIFE-2021-CET-AUDITS: Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies
  • LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services
  • LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps
  • LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years
  • LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating energy services
  • LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creating the conditions for a global improvement of smart readiness of European buildings
  • LIFE-2021-CET-MAINSTREAM:  Mainstreaming sustainable energy finance and integrating energy performance in EU sustainable finance criteria and standards
  • LIFE-2021-CET-INNOFIN:  Innovative financing schemes for sustainable energy investments
  • LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrated Home Renovation Services
  • LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU community of Integrated Home Renovation Services practitioners
  • LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions
  • LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments
  • LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts
  • LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable                      

Het is nog niet bekend of deze calls ook allemaal terugkeren in 2022. Wel valt de deadline voor nieuwe oproepen binnen deze programmalijn op 16 november 2022. De verwachting is bovendien dat er geen grote veranderingen zullen plaatsvinden.

Operating grants for NGO’s

 • LIFE-2021-NGO-OG-FPA: Voor het opstellen van een driejarige samenwerkingsovereenkomst (FPA) tussen de consortiumpartners
 • LIFE-2021-NGO-OG-SGA: Voor het opstellen van een éénjarige projectovereenkomst (SGA)

Other actions

 • LIFE-2021-PREP: For the development and implementation of Union environmental or climate policy and legislation. 

Doelgroepen LIFE

LIFE is toegankelijk voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s die bezig zijn met demonstratieprojecten op het gebied van natuur en biodiversiteit, innovatieve milieutechnologie en klimaatverandering. Internationale samenwerking is een pre, maar in tegenstelling tot de meeste andere Europese regelingen geen verplichting.

Kengetallen

Subsidiepercentages, gemiddelde projectomvang en projectduur verschillen per call. Hetzelfde geldt voor de deadlines. Hier kunt u in onze blog meer over lezen. Voor de Standard Action Projects gelden de volgende kengetallen:

 • Subsidiepercentage 50-70% van subsidiabele kosten
 • Gemiddelde subsidie-omvang €2-6 miljoen
 • Typische projectduur 3-5 jaar
 • Naar verwachting worden de nieuwe calls 17 mei 2022 gelanceerd

 

Leaflet

U kunt onderstaande leaflet ook hier downloaden.

 

Projectvoorbeelden LIFE

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn