ISDE – Investeringssubsidie Duurzame Energie

muntgeld euro

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) stimuleert huishoudens en bedrijven om minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. De regeling kan door verschillende partijen worden aangevraagd. De regels, evenals hetgeen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, verschillen per partij.

Nieuw sinds 2021

Een belangrijke verandering ten opzicht van het eerdere programma is de uitbreiding voor zakelijke gebruikers met betrekking tot de aanschaf van kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Indienen voor deze maatregel is mogelijk tot 31 december 2023.

Daarnaast is de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) dit jaar niet meer beschikbaar voor woningeigenaren.

Voorwaarden investering in warmtepompen en zonneboilers

 • Warmtepompen die warmte onttrekken uit bijvoorbeeld lucht, bodem of grondwater en onderdeel zijn van een verwarmingstoestel. Een zonneboiler is een combinatie van een zonnecollector met een warmwaterboiler. Beide dienen voor de verwarming van een ruimte of voor warm (tap)water.
 • Zonneboilers dienen een maximaal totaal apertuuroppervlakte te hebben van 200 m2.
 • Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Voor particulieren is hieromtrent een overgangsregeling.
 • Pelletkachels en biomassaketels vallen buiten de regeling.
 • Naast apparaten op de apparatenlijst kunnen ook grotere apparaten worden aangevraagd. Hier is een aanvullende omschrijving voor nodig.

Particulieren

Een aanvraag is mogelijk voor particulieren met een BSN-nummer en in bezit van een woning die tevens het hoofdverblijf is, of dit vlak na renovatie zal worden. Belangrijk is dat de aanvraag moet worden gedaan na aanschaf, betaling en installatie van het apparaat. Dit is anders voor zakelijke gebruikers.

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op het warmtenet.

Zakelijke gebruikers

Een aanvraag is mogelijk voor zakelijke gebruikers met een KvK-nummer (zie enkele uitzonderingen hieronder):

 • Bedrijven en zelfstandigen
 • VVE’s en woningcorporaties
 • Maatschappen, stichtingen en verenigingen
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen als marktpartij of eigenaar/huurder van een (on)roerende zaak
 • Aanvragen dienen voorafgaand aan aanschaf van het apparaat ingediend te worden.
 • Particuliere, commerciële verhuurders (van woningen en bedrijfsruimtes) (geen KvK nodig).
 • Zakelijke buitenlandse partijen die in Nederland een apparaat willen installeren.

Aanvragen dienen voorafgaand aan aanschaf van het apparaat ingediend te worden. Zakelijk gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voor VVE’s geldt bovendien dat zij ook subsidie kunnen aanvragen voor aansluiting op het warmtenet. 

Subsidiebedragen en budget.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin wordt geïnvesteerd. 

Indicatief kan worden gesteld dat het bedrag voor warmtepompen tussen de €500 en €2.500 ligt. Voor zonneboilers bedraagt de subsidie €500.

Deadlines

 • De ISDE-regeling staat open voor aanvragen. Voor specifieke informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn