Interreg

Logo Interreg 2021-2027

Interreg subsidie heeft als doel de economische verschillen tussen Europese regio’s en lidstaten te verkleinen. Het stimuleert samenwerkingsprojecten gericht op innovatie, milieu, klimaat, duurzame energie, CO2-reductie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen, inclusief circulaire economie.

Interreg bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar Europese regio’s. Nederland participeert in een aantal grensoverschrijdende (Interreg A: Nederland-Vlaanderen, Nederland-Duitsland en Euregio Rijn-Maas), transnationale (IInterreg B: Noord West Europa en Noordzee regio) en Europese (Interreg C: Interreg Europe) programma’s. Het budget voor de verschillende programma’s komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Bij alle Interreg subsidieprogramma’s is samenwerking met partners uit andere Europese landen een voorwaarde. 

Een Interreg subsidieaanvraag houdt meer in dan het kennen van de regels en voorwaarden en het indienen van de aanvraag. Vandaar dat onze dienstverlening een paar stappen verder gaat. Kijk voor een overzicht van onze activiteiten onder diensten.

Doelgroepen en doelstellingen Interreg subsidie

De Interreg subsidieprogramma’s zijn bedoeld voor samenwerkingsprojecten tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, non-profitinstellingen en maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen en belangenorganisaties) uit de verschillende landen die in een programma deelnemen.
In een aantal Interreg-programma’s wordt het MKB specifiek als doelgroep benoemd.

Projecten moeten aansluiten bij de prioriteiten van de programma’s. Het NWE- en NSR-programma is daarnaast gericht op demonstratieprojecten, waarbij nieuwe technieken en methoden, inclusief het gezamenlijk testen, valideren, evalueren en verspreiden van resultaten, worden toegepast.

In het EUROPE programma moeten projecten gericht zijn op kennisuitwisseling met partners in andere regio’s in Europa met als doel een bestaand beleidsinstrument te verbeteren.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

 • Samenwerking tussen minimaal twee partijen uit de landen die deelnemen aan het programma
 • Subsidiepercentages variëren per programma: NWE 60%, NSR 60%, Europe 75%, Nederland-Duitsland en Nederland-Vlaanderen 50%.
 • Een of twee oproepen per jaar werken volgens het 2-stappen principe. Voor Interreg Nederland-Duitsland kan er continu aangevraagd worden.
 • Projectomvang indicatief €2-6 miljoen, doorlooptijd 3-5 jaar. Zowel NSR als NWE bieden de mogelijkheid voor kleine projecten (met een budget tot €500.000 en een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar)
 • Onder bepaalde voorwaarden kan via RVO een bijdrage voor het opstellen van de aanvraag (PSR) worden verkregen.

Extra informatie

Inmiddels is er meer bekend over de Interreg 2021-2027 programma’s.

Interreg NWE

Het nieuwe Interreg NWE programma 2021-2027 kent, net als het huidige programma, een 2-staps aanpak: een beknopte aanvraag (stap 1) en een volledige aanvraag (stap 2). Waren er eerst 2 calls per jaar, dit jaar worden er in totaal 4 oproepen verwacht (de derde ronde is small-scale, zie hieronder). Deze subsidie is beschikbaar voor projecten met een omvang van €2-6 miljoen, een doorlooptijd van 3-5 jaar en een subsidiepercentage tot maximaal 60%. De vierde reguliere Interreg NWE oproep opent 15 november 2023 en de deadline is 21 maart 2024.

 

Interreg NWE Small-Scale

Op 23 Februari 2023 opende er een nieuwe call voor zogenaamde kleine projecten (deadline 12 Juli 2023).De Interreg NWE oproep voor kleinschalige projecten (small-scale projects) is bedoeld voor projecten met een omvang van €200.000 – €800.000 met een maximale projectduur van 18 maanden en omvat 1 stap waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend. Het subsidiepercentage is maximaal 60%. Een small-scale project moet aansluiten bij één van de negen doelstellingen van het programma Interreg NWE.

Het consortium moet bestaan uit minstens 3 landen, waarvan 2 uit de NWE-regio. Deze regio betreft de landen Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland en delen van Frankrijk en Duitsland. Zwitserland mag geen lead partner zijn. Er wordt uitgegaan van een klein en compact consortium waarin iedereen duidelijk toegevoegde waarde heeft. Ook kunnen kleinschalige projecten projectideeën omvatten die resultaten op korte termijn nastreven.

Met deze call voor small-scale projecten wil Interreg NWE haar toegankelijkheid verbeteren. Daarnaast is er, net als voor het reguliere NWE programma, budget beschikbaar voor het voorbereiden van de subsidieaanvraag.

 

Interreg NSR

Interreg NSR publiceert een nieuwe call in maart 2023. De nieuwe opening heeft betrekking op drie soorten aanvragen:

 • Volledige aanvragen. Dit geldt alleen voor consortia die tijdens de vorige ronde reeds een projectidee hebben ingediend.
 • Projectideeën voor reguliere projecten. Heeft u de vorige ronde gemist? Dan kunt u dus nu een korte vooraanmelding doen om te kijken of uw project in aanmerking komt.
 • Kleinschalige projecten: hier gaat het om projecten met een budget van een aanbevolen minimum van €200.000 en een vastgesteld maximum van €500.000, en een looptijd van 18 maanden. Vooraanmelding is niet nodig.

 

Interreg Nederland Vlaanderen

Eind 2023 / begin 2024 wordt de openstelling van een derde ronde verwacht. In totaal is er een budget van €200 miljoen beschikbaar.

Dit zijn de vier pijlers waarop het nu nog conceptprogramma gestoeld is:

 • Een slimmer Europa: innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
 • Een groener Europa: klimaat, milieu en natuur
 • Een socialer Europa: inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
 • Een Europa zonder grenzen: samenwerken om grensobstakels te overwinnen

 

Interreg Nederland Duitsland

Interreg Nederland Duitsland is reeds geopend. Aanvragen hebben betrekking op de volgende thema’s:

 • Energie & klimaat
 • High tech systemen & materialen
 • Integratie onderwijs & arbeidsmarkt
 • Agro & food
 • Health & care

In totaal is er €450 miljoen beschikbaar. Er kan doorlopend worden ingediend.

 

Interreg Europe

Interreg Europe opent op 15 maart 2023 en heeft als doel het stimuleren van interregionale Europese samenwerking, met een focus op het verbeteren van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling. Doelgroepen zijn beleidsmakers, maar ook regionale overheden, kennisinstellingen, non-profit-instellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en private partijen zonder winstoogmerk. Een consortium bestaat uit deelnemers uit ten minste drie verschillende landen, waarvan ten minste twee partners uit verschillende EU-lidstaten afkomstig dienen te zijn. Het budget wordt nog bekendgemaakt. De deadline is 9 juni 2023.

Projectvoorbeelden van Interreg

Vrijblijvende intake

Ieder Interreg traject dat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Wij brengen samen met u de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de route en de slagingskansen.

Over Evers + Manders

In 1993 is het bedrijf gestart om de markt van subsidieadvisering te bedienen. In inmiddels zevenentwintig jaar is ons kantoor gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met regionale, nationale én internationale opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven wij in specialisatie en kennis van zaken. Wij kunnen u daardoor de ervaring, meerwaarde en slagingskans van een aanvraag bieden die u mag verwachten. Bekijk ons dienstenpakket.

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn