Interreg Euregio Maas-Rijn-programma (EMR): Energie

Interreg EMR - Energie

Vanaf 31 Augustus konden aanvragen worden ingediend voor het nieuwe Interreg Euregio Maas-Rijn-programma, met een focus op energie. Het gaat om projecten die efficiënter gebruik van hulpbronnen faciliteren, met name binnen het MKB. Het volledige programma is medio Augustus gepubliceerd. Hieronder geven wij alvast een kort overzicht van de focuspunten.

Doel

Het belangrijkste doel van de regeling is het efficiënter gebruik van hulpbronnen mogelijk maken. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende thema’s:

 • groene waterstof;
 • energiegemeenschappen;
 • laagspanningsgelijkstroomtechnologie;
 • lokale productie van geïntegreerde fotovoltaïsche technologie.

Ook projecten die zich richten op het uitwisselen van informatie ter bevordering van de energietransitie komen in aanmerking.

Voorwaarden

 • Het project vergroot de hulpbronnenefficiëntie, met name van het MKB.
 • Het project is innovatief.
 • Het huidige programma biedt financiering tot eind 2023, waarna het nieuwe INTERREG programma van start gaat. Het gaat dus nu om innovatieve projecten die binnen achttien maanden een aanzienlijke impact kunnen hebben. 
 • De resultaten van het project moeten ten goede komen aan burgers en organisaties in de genoemde regio.
 • Het project moet grensoverschrijdend zijn; samenwerkingsverbanden bestaan uit minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten in de genoemde regio.

Wie mag indienen?

 • Een rechtspersoon binnen het genoemde gebied die optreedt als lead partner van het samenwerkingsverband.

Wat mag vergoed worden?

 • Het totale budget bedraagt € 5 miljoen.
 • Het subsidiepercentage is max. 50%, aangevuld met ten minste 50% cofinanciering.

Toetsing

 • Partnerschap en het grensoverschrijdend karakter hiervan.
 • Project draagt bij aan de doelstellingen en resultaten van het programma.
 • Haalbaarheid, samenhang en duurzaamheid (i.e., duurzaamheid van projectresultaten na afloop van het project).
 • Budgettering moet duidelijk value for money aantonen.

 

Volg ons op LinkedIn voor de laatste updates!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn