Innovation Fund for Climate Action

Climate Action

Het Innovation Fund is het grootste fonds ter wereld voor de demonstratie van innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en zogenaamde ‘flagship projecten’ voor significante emissiereductie op Europees niveau. Projecten moeten betrekking hebben op energie-intensieve industrieën. Het uiteindelijke doel van het Europese fonds is om de EU doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs te behalen en om financiële stimulering richting een klimaatneutraal Europa in 2050 te bieden.

De focus van het Innovation Fund is de demonstratie van nieuwe technologieën, stimulering van economische groei en concurrentie, en de spreiding van innovatie over alle EU lidstaten. Hiernaast worden projecten gestimuleerd die meerdere sectoren doorkruisen.

Small- & large-scale projecten

Het Innovation Fund kent twee categorieën, namelijk small- & large-scale projecten.

 

Totale budgetBudget per projectDeadline
Small-scale€100 miljoen€2,5 - €7,5 miljoen19 september 2023
Large-scale€1,5 miljard€7,5 miljoen >gesloten

Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld schone waterstof en andere koolstofarme alternatieven, maar ook energie- en koolstofopslag.

Aanvrager

 • Private of publieke partijen en internationale organisaties gevestigd in Europa, IJsland en Noorwegen.
 • EU organen kunnen niet meedoen.

Consortium

 • Minimaal 1 entiteit, consortia zijn ook toegestaan.
 • Internationale consortia zijn niet vereist.

Voorwaarden

 • Projecten moeten vallen binnen de volgende sectoren:
  • Innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en processen
  • Alternatieve producten die koolstofrijke producten vervangen
  • Carbon Capture and Utilisation (CCU)
  • Carbon Capture and Storage (CCS)
  • Innovatieve productie van hernieuwbare energie
  • Energieopslag

Evaluatiecriteria

 • Potentieel tot het vermijden van broeikasgasemissie
 • Innovatiepotentieel
 • Financiële en technische volwassenheid
 • Opschaalpotentieel
 • Kostenefficiëntie

Subsidie

 • Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 60% van de additionele kapitaalbehoefte en operationele kosten.
 • Projecten dienen binnen 4 jaar afgerond te zijn.

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 04-04-2023). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, neemt u dan contact op met Evers + Manders Subsidieadviseurs (033 – 253 4820).

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn