ELENA

Waterkracht, duurzame energie,

ELENA staat voor European Local Energy Assistance en betreft een Europese subsidieregeling die uitgevoerd wordt door de Europese Investeringsbank (EIB).

Doel

ELENA is een subsidieregeling met het doel om organisaties te ondersteunen bij de uitwerking en voorbereiding van grootschalige investeringsprojecten op het gebied van energie en transport. De focus ligt op energie-efficiëntie, decentrale hernieuwbare energieopwekking, urbaan transport en mobiliteit.

Doelgroepen

Partijen uit de publieke en private sector kunnen, eventueel in onderlinge samenwerking, in aanmerking komen voor ELENA.

Aanvraag

 • De Europese Commissie verstrekt de subsidie, de Europese Investeringsbank (EIB) voert de regeling uit.
 • De regeling bestaat uit twee tracks:
  • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • Urbaan transport en mobiliteit
 • Het gaat om een first-come-first-serve toekenning met als voordeel dat er geen indieningsdeadlines zijn
 • Bij ELENA is het mogelijk om projectideeën voor te leggen aan de EIB. Na eerste toets op ontvankelijkheid volgt een uitnodiging voor indienen van een volledige aanvraag. Dit vergroot de kans op een geslaagde aanvraag

Voorwaarden

 • Projectomvang: er moet minimaal €30 miljoen aan investeringen gepland zijn. (Investeringsplanning van boven €20 miljoen is bespreekbaar)
 • Er kunnen verschillende investeringsprogramma’s (ook van meerdere aanvragers) worden samengevoegd om tot het benodigd investeringsvolume te komen
 • Subsidiepercentage: 90% van de subsidiabele kosten voor de ondersteuning bij de voorbereiding van het investeringsprogramma* met een maximum van 5% van de totale investering (10% bij transport)
 • Investeringsprogramma komt binnen 3 jaar (4 jaar voor transportprojecten) tot uitvoering

* Hierdoor zijn activiteiten als haalbaarheids- en marktstudies, structurering van programma’s, business plannen, energie audits, de voorbereiding van tenderprocedures en contracten en het opzetten van projectimplementatie subsidiabel. De focus van energieprojecten ligt op integratie in de gebouwde omgeving.

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status.

Dit artikel delen via: LinkedIn